IURE logo
Iuridicum Remedium

Aktuálně:

Vydali jsme příručku k negativním dopadům ubytování sjednaného přes digitální platformy, příručku k otázkám nájemního bydlení a právní studii k biometrickým systémům v ČR.
Jak se bránit negativním dopadům ubytování sjednaného přes digitální platformy Nájem bytu v otázkách a odpovědích Využití biometriky při sledování veřejného prostoru v České republice

Právní pomoc IURE
Advokáti potřebným

DIGITÁLNÍ SVOBODY
Kontrola pod kontrolou

O nás / kontakt

Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je nevládní nezisková organizace prosazující základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě a dostupnost práva a spravedlnosti všem. Pomocí práva prosazuje digitální svobody (právo na soukromí, alternativy copyrightu a zákaz digitálního vyloučení), hlídá největší hráče a pomáhá zajistit bezplatnou právní pomoc těm, kteří to potřebují.

Iuridicum Remedium, z. s.

Jeseniova 837/10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 703 170
E-mail: iure@iure.org

Podpora

Záleží nám na dostupnosti práva každému a na digitálních svobodách všech. Podařilo se nám toho dost. Přejeme si nyní zapojit do naší práce další lidi a také získat finance pro další nezávislou a efektivní práci. Díky naším dárcům a dobrovolníkům můžeme právně bránit a prosazovat digitální svobody, poskytovat bezplatnou právní pomoc a pořádat Ceny Velkého bratra a další osvětové i odborné akce. Každý nás může podpořit různými cestami.

Chci vypomoci IURE

Stačí se nám ozvat na iure@iure.org, využijeme skutečně nejrůznější dovednosti a pomoc. Rádi poznáme lidi, kteří sympatizují s naší prací na dostupnosti právní pomoci a prosazováním digitálních svobod.
Čím mohu pomoci

Můžete nám pomoci s kancelářskými pracemi, weby, fotografováním, sociálními sítěmi, právní analýzou, rešeršemi, zhotovením videa, spoluorganizací, budováním komunity, ale i lecčíms dalším.

Finanční pomoc

Můžete nám jednorázově nebo pravidelně poslat jakoukoli částku buď přímo na náš sbírkový bankovní účet 2200515622/2010 nebo PayPalem, pomocí služby DARUJME.CZ či v hotovosti složenkou
Informace k platbám
  • náš PayPal e-mail je donate@iure.org (typ platby zvolte "Goods and Services" (Zboží a služby)).
  • pomocí služby DARUJME.CZ
  • v hotovosti složenkou typu A na adresu kanceláře IURE, Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3.
    Pokud si přitom budete si přát následně zaslat potvrzení o daru, uveďte prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno (bez diakritiky) a ozvěte se nám na e-mail. V bankovním výpisu je odesílatelem platby Česká pošta, a. s., nemáme proto možnost vás jinak identifikovat.

Za podporu upřímně děkujeme, není to jen potřebná finanční posila, ale i výborné ocenění naší práce.
Z daní z příjmů je možné odečíst částky nad 1000 Kč. Pro tuto příležitost vám na vyžádání rádi vystavíme potvrzení.

Advokátní kancelář Tomáš Rašovský - logo