IURE logo
Iuridicum Remedium

Přispějte na právní bitvu za právo platit hotovostí

Již dnes jsou v Česku místa, kde nezaplatíte bankovkami a mincemi. Jinde jsou často lidé platící „cash“ znevýhodňováni. Hotovost přitom dovoluje platit bez digitální stopy a bez nutnosti třetí strany. Udržuje zóny svobody bez záznamu, kontroly a vytěžování dat o našem životě. Jsme IuRe, zkušená watchdogová organizace a máme:

řešení: uzákonění pokuty za odmítání platby hotovostí
zkušeného právníka, který již prosadil vícero legislativy pro svobody lidí
první úspěšné kroky: náš návrh byl přijat Radou vlády pro lidská práva a je prosazen do plánu legislativních prací

Tlak společností prosazujících bezhotovostní platby je však veliký. Pomozte nám příspěvkem dotáhnout schválení zákona:


Právní pomoc IURE
Advokáti potřebným

DIGITÁLNÍ SVOBODY.CZ
Kontrola pod kontrolou

O nás / kontakt

Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je nevládní nezisková organizace prosazující základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě a dostupnost práva a spravedlnosti všem. Pomocí práva prosazuje digitální svobody (právo na soukromí, alternativy copyrightu a zákaz digitálního vyloučení), hlídá největší hráče a pomáhá zajistit bezplatnou právní pomoc těm, kteří to potřebují.

Podpora

Záleží nám na dostupnosti práva každému a na digitálních svobodách všech. Podařilo se nám toho dost. Přejeme si nyní zapojit do naší práce další lidi a také získat finance pro další nezávislou a efektivní práci. Díky naším dárcům a dobrovolníkům můžeme právně bránit a prosazovat digitální svobody, zprostředkovávat bezplatnou právní pomoc a pořádat Ceny Velkého bratra a další osvětové i odborné akce. Každý nás může podpořit různými cestami.

Chci vypomoci IURE

Stačí se nám ozvat na iure@iure.org, využijeme skutečně nejrůznější dovednosti a pomoc. Rádi poznáme lidi, kteří sympatizují s naší prací na dostupnosti právní pomoci a prosazováním digitálních svobod.
Čím mohu pomoci

Můžete nám pomoci s kancelářskými pracemi, weby, fotografováním, sociálními sítěmi, právní analýzou, rešeršemi, zhotovením videa, spoluorganizací, budováním komunity, ale i lecčíms dalším.

Finanční pomoc

Přispějte jednorázově či pravidelně na naší činnost buď přímo na náš sbírkový bankovní účet 2200515622/2010, pomocí služby DARUJME.CZ či v hotovosti složenkou.
Informace k platbám
  • v hotovosti složenkou typu A na adresu kanceláře IuRe, Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3.
    Pokud si budete přát zaslat potvrzení o daru, uveďte prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno (bez diakritiky) a ozvěte se nám na e-mail. V bankovním výpisu je odesílatelem platby Česká pošta, a. s., nemáme proto možnost vás jinak identifikovat.

Za podporu upřímně děkujeme, není to jen potřebná finanční posila, ale i výborné ocenění naší práce.
Z daní z příjmů je možné odečíst částky nad 1000 Kč. Pro tuto příležitost vám na vyžádání rádi vystavíme potvrzení.

Advokátní kancelář Tomáš Rašovský - logo
Mastodon