Vládní návrh správního řádu - případová studie

Případová studie zaměřená na legislativní vývoj návrhu a na lobbyingové aktivity nevládních organizací během projednávání správního řádu v letech 2001-2002.
 
POZN.: Případová studie se soustředˇuje na kritizované problémy návrhu správního řádu, odborná pozornost na další aspekty zákona, mj. změny, které by přinesl v rozsahu působnosti, zavedení ochrany před nečinností úřadu či návaznost na správní soudnictví není ve studii (např. v částech věnujících rozboru problematičnosti zákona nebo sporným otázkám v legislativním procesu) zohledněna, neboť by si vyžádala případovou studii mnohem většího rozsahu.
 

Ke stažení: 

Partneři

 

European Digital Rights