Program Svobody pod tlakem

Aktivity v tomto programu reagují na aktuální ohrožení občanských svobod ze strany státu. Zapojujeme se především do aktivit v rámci koalic v neziskovém sektoru s cílem prosadit společné důležité otázky veřejného zájmu. Věnujeme se různým lidským právům a watchdogové činnosti podle aktuálních počinů veřejné správy a potřeby hájit tu kterou oblast základních práv kterou považujeme za důležitou. Jde buď o ad hoc aktivity nebo projekty zacílené na aktuálně ohrožené základní právo.

Jedním z projektů realizovaných v posledních letech byl například projekt “Právo na pokojené shromažďování jako test demokracie” podpořeného Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva.
 
 
V současné době v rámci tohoto programu realizujeme projekt: