Očekávané legislativní aktivity v následujícím volebním období (2002-2006) významné pro působení neziskových organizací

Studie z června 2002 identifikující předpokládané návrhy legislativních úprav v oblastech významných pro činnost nevládních neziskových organizaci z oblasti ekologie a ochrany lidských práv.Zpracováno pro Institut demokracie pro všechny.
 
Materiál vychází z informací v odborném, zejména právnickém, tisku, informací jednotlivých resortů, mediálního zpravodajství obecně, z minulých legislativních aktivit a zejména z tzv. koaliční smlouvy mezi stranami nové vládní koalice, kde jsou priority resortů souhrnně zmíněny. Vzhledem k tomu, že dosud není k dispozici text programového prohlášení vlády ani legislativní plán vlády, které budou podrobněji rozvádět legislativní činnost, bude patrně třeba text po jejich přijetí aktualizovat ve smyslu jeho upřesnění.
 
Materiál si neklade nároky na úplné postižení všech oblastí rozvoje občanské společnosti zejména co se týče lidských práv a životního prostředí; výběr je dán zejména kritérii aktuálnosti legislativní aktivity a potenciální (ne)prospěšností přijaté úpravy konkrétnímu veřejnému zájmu (což je hledisko nutně neobjektivní).

Ke stažení: 

Partneři

 

European Digital Rights