Digitální watchdog

Projekt řeší opomíjená rizika digitalizace veřejné správy- digitální diskriminaci a plošné ohrožení soukromí. Cílem našeho projektu je prosadit diskurz, že tato rizika musíme řešit, jinak ohrozíme funkční demokratickou společnost. 

Zapojíme i netradiční cílové skupiny (vzdělávání rodičů o rizicích digitalizace s DataWars)  a aktivity (film.festival) - mohou posunu výrazně pomoci. Tradiční cílové skupiny (IT,digiaktivisté) zaktivizujeme do funkční komunity. Projekt by měl přinést i legislativní advokátní pojistky proti nadměrné kontrole soukromí občanů a digitální diskriminaci u zdravotních dat, monitoringu veř.prostor a přístupu k veřejné správě.
 
This project addresses the commonly neglected risks of digitization of public administration – digital discrimination and broad threat to privacy. The project aims to raise awareness of these issues and will put forward legal protective measures against excessive control of citizens' privacy and digital discrimination regarding health related data, public space monitoring and access to public administration. The project will form a functional community and also involve less traditional target audience (parents) as well as activities (film festival) as this will significantly deepen its impact.
 
Trvání projektu: 1.4.2020-31.3.2022
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: