Kampaně

Novorozenecký screening

V České republice se minimálně od poloviny 80. let uchovávají krevní vzorky všech novorozenců shromážděné za účelem provedení tzv. novorozeneckého screeningu. Zhruba 3 miliony krevních vzorků jsou uchovávány ve čtyřech českých nemocnicích. Bez jasného a dostatečně významného důvodu se tak vytváří gigantický archiv, který je zejména do budoucna rizikový z hlediska ochrany citlivých genetických informací.

Data retention

Uchovávání a využívání provozních a lokalizačních údajů o elektronických komunikacích neboli tzv. data retention se do našeho právního řádu dostalo v roce 2005, kdy s předstihem implementovalo směrnici 2006/24/ES. Již od počátku se IuRe snažilo dosáhnout zrušení tohoto plošného monitorování elektronické komunikace pro potřeby policie...

DNA

Možnosti využívání analýzy DNA se stále rozšiřují a s nimi rostou i možnosti zneužití, jedná se například o genetickou diskriminaci a eugeniku, genetická manipulace a klonování apod. Analýzy DNA jsou dnes využívány v širokém spektru případů, počínaje vyšetřováním trestných činů, přes zdravotnictví, vědu a výzkum, až po tzv. rekreační genetiku (např. určování původu)...

Slídilské karty

Opencard, In-karta, Plzeňská karta, Opuscard a řada dalších. To jsou multifunkční RFID karty, které jsou využívány zejména ve veřejné dopravě, ale třeba i jako elektronické peněženky, průkazky do městských knihoven, průkazky pro vstup do objektů nebo pro nákup obědu v podnikové kantýně...

Kamery

V posledních desetiletích došlo v Evropě i v České republice k prudkém rozvoji využívání kamerových systémů (Closed-Circuit Television – CCTV) na veřejných místech i v místech, které veřejnosti nejsou běžně přístupné. Míra využití těchto systémů i právní úpravy jejich využívání se však v jednotlivých zemích velmi liší. V České republice chybí jasné ustanovení, podle kterých by se měl řídit každý, kdo chce kamerové systémy užívat...

Creative commons

Čeští nezávislí hudebníci, akademici, programátoři, studenti a další autoři se dočkali české verze licence Creative Commons, která umožňuje jejich dílo šířit jednoduše, legálně a za autorem stanovených podmínek. Lze se tak vyhnout problémům s autorskými právy a jeho kolektivní správou...

Nebezpečná databáze

Objem digitalizovaných osobních údajů, které sbírají nejrůznější státní i soukromé instituce v posledních letech prudce roste. S ním roste i riziko jejich zneužití. To je ještě posilováno snadným přenášením těchto dat a snahou mnoha vlád, zajistit si k nim přístup především pod záminkou boje proti terorismu. Iuridicum Remedium v mnoha případech kritizovalo neodůvodněný sběr osobních údajů, jejich slabé zabezpečení, vágní podmínky jejich předávání do zahraničí, špatnou kontrolu jejich využívání a nemožnost lidí zjistit, jaká data o nich kdo a za jakých podmínek uchovává...

ACTA

Schvalovací proces dohody ACTA byl zastaven po odmítavém stanovisku Evropského parlamentu ze dne 3. 7. 2012. Pro její schválení hlasovalo 39 poslanců, 478 se naopak vyslovilo proti. Tento jednoznačný výsledek byl výsledkem celoevropské kampaně iniciované zejména občanskými iniciativami. V této kampani tak v tuto chvíli nepokračujeme a považujeme ji za úspěšně uzavřenou...

PNR

Od roku 2001 platí v USA zákon „The Aviation and Transportation Security Act“, který vyžaduje zpracování PNR dat cestujících (Passenger Name Record) získaných leteckými společnostmi. První dohoda o předávání dat byla podepsána mezi EU a USA v roce 2004. PNR data, shromažďují letecké společnosti v době rezervace a získaná data jsou předkládána orgánům Spojených států. Americké úřady chtějí uchovávat data po dobu až 15 let...