EDRi Gram-shrnutí newsletteru z 29.11.2017

 EDRi shrnuje výsledky kampaně zaměřené na podoubu nového E-privacy nařízení, které nahradí sdosavadní směrnici a stejně jako ona bude regulovat oblast elektronických komunikací. Evropský parlament i pod vlivem kampaně EDRi, do níž se zapojilo s oslovováním europoslanců i IuRe schválil zásady pro další vyjednávání, které se staví na stranu ochrany soukromí. EDRi v textu shrnuje jednotlivé důležité body, které by se měly v následujících jednáních prosadit.

Další příspěvek řeší nejasný právní základ technologií, které umožňují odhalování plagiátů (např. u kvalifikačních prací) z pohledu autorského práva.

Další tři příspěvky se věnují dalšímu osudu data retention v rámci eU. V prvním příspěvku EDRi informuje o tom, že Itálie schválila novou púrávní úprava, která umožňuje uchovávat data o telekomunikacích operátorům až po dobu šesti let. Podle prezidenta italské obdoby našeho Úřadu pro ochranu osobních údajů je tato regulace v rozporu s italskými předpisy o ochraně osobních údajů. Dle EDRi lze tedy očekávat, že bude brzy napadena u soudu.

EDRi dále informuje o zajímavé zprávě Eurojustuu, která se týká toho, nakolik členské státy EU reagovaly na rozhodnutí Soudního dvora EU, který opakovaně označil plošný sběr provozních a lokalizačních údajů za nepřijatelný. Eurojust na základě dotazníkového šetření zjistil, že většina států na uvedená rozhodnutí stále nereagovala. Česká republika v tomto není výjimkou a je to jasný signál, že ochranu práv je třeba hledat nikoli u exekutivy, ale u moci soudní. Což je další pádný důvod pro podání ústavní stížnosti, kterou IuRe plánuje podat do konce roku.

Na toto navazuje další příspěvek, který prostřednictvím informací zveřejněných organizací Statewatch poukazuje na aktivitu protiteroristického koordinátora EU (EU CTC), který prosazuje zavedení tzv. ”restricted data retention”, což ovšem není stále nic jiného než plošný sběr dat o celé populaci. Na takovou iniciativu samozřejmě členské státy slyší.

V dalším příspěvku píše nizozemská Bits of Freedom o favoritech v nominacích na nizozemské Big Brother Awards. Ty budou vyhlášeny 11. Prosince.

V posledním příspěvku pak EDRi informuje o tom, že výbor Evropského parlamentu LIBE se vyjádřil proti schválení cenzury v podobě tzv. upload filtrů, o nichž se jedná v souvislosti s přijímáním tzv. Copyright směrnice.

Původní newsletter v angličtině zde: edri.org/newsletters/

Partneři

 

European Digital Rights