EDRi Gram-shrnutí newsletteru z 24.1.2018

 Zajistíme aby proti-teroristická legislativa EU respektovala lidská práva?

První příspěvek aktuálního EDRi gramu pojednává o snaze evropských lidskoprávních organizaci jako jsou Amnesty international, OSEPI, Human Rights Watch, či právě EDRi, dohlédnout aby se stále zpřísňující zásahy v Evropské legislativě ve jménu boje proti terorismu, nedotýkali základních lidských práv a svobod. Nové „teroristické“ nařízení Evropské unie, formálně přijaté již v březnu 2017, by mělo být implementované v legislativě členských států EU do 8 září 2018. EDRi kritizuje v nařízení především vágní označení teroristických činů, které může vést ke zneužívání represivními složkami jednotlivých států. Za teroristický čin může být nově označena i např. opakovaná návštěva webových stránek teroristů, což již dříve označil Francouzký Ústavní soud za protiústavní.

 

 

Měl by Facebook zpracovávat více údajů svých uživatelů aby zabránil nenávistným příspěvkům?

Nejvyšší Rakouský Ústavní soud se obrátil ke konzultaci na Soudní dvůr Evropské Unie ohledně případu šíření nenávistných zpráv na soc. sítích. Řešit se bude případ z roku 2016, kdy bývalá předsedkyně Strany Zelených v rakousku Eva Glawischnig zažalovala Facebook, kvůli nenávistným příspěvkům v kterých byla označována za „zrádce lidu“  a „zkorumpovaného spratka“. Vídeňský soud v květnu 2017 rozhodl, že mají být nenávistné zprávy mazány a to nejen v lokální Rakouské mutaci, ale celosvětově. Nejvyšší Rakouský soud žádá prošetření a potvrzení zda je mazání příspěvků přijatelné pouze na soc. sítě provozované v jednotlivých zemích, či vzhledem k charakteru internetové sítě i globálně a zda by měl Facebook mazat pouze příspěvky nahlášené jako „hatespeech“, či může využívat i automatizované algoritmy, které podobné nenávistné zprávy aktivně vyhledávají. Otázkou pak je, zda automatické filtrování dat uživatelů nenarušuje soukromí, svobodu vyjadřování a zda tato data nemohou být dále zneužita např. ke komerčním účelům bez souhlasu dotčených osob.

 

Nelze bránit právo jejich porušováním

Další zpráva referuje o vystoupení člena EDRi Bits of Freedom na novoročním semináři Evropské aliance Liberálů a Demokratů (ALDE). Ředitel Bits of Freedom Hans De Zwart, hovořil o tom, že především sama Evropská Unie by měla jít příkladem ve striktním dodržování práva dle rozsudků Nejvyššího soudu Evropské Unie a měla by se také zasadit o větší transparentnost celého legislativního procesu.

 

Bezpečnostní výbor OSN nařídil celosvětové profilování pasažérů v letecké dopravě

 21. prosince schválil bezpečnostní výbor OSN rezoluci ve jménu prevence, odhalování a vyšetřování teroristických činů v dopravě, podle které by se měli všechny členské státy OSN zasadit o vytvoření společného postupu v analýze a zpracování záznamů o pasažérech (Passanger Name Record PNR).  Naplňování této rezoluce může podle člena EDRi Acces Now vést k masivnímu celosvětovému shromažďování, sdílení biometrických údajů občanů represivními složkami států, aniž by byly tito obviněni z jakéhokoliv zločinu, to vše pod záminkou poměrně vágní definice boje proti organizovanému zločinu a terorismu, dle zkušeností, navíc lze jen těžko předpokládat, že by sběr dat o více než 900 milionů každoročních cestujících v letecké dopravě v EU, pomůže chytit více teroristů a zločinců.  Nařízení tedy zásadně odporuje základním lidským právům na soukromí a ochranu osobních údajů.

 

 

Rumunsko: Ministerstvo kultury šikuje lobbysty za copyright

Rumunské Ministerstvo kultury 17. ledna zorganizovalo debatu o změnách evropské legislativy o autorských právech. Tři čtvrtiny účastníků představovalo především zástupce vydavatelů, nahrávacích společností a ochraných svázů autorů, takže to vypadalo, že ministerstvo spíše organizuje setkání lobbystů všech, kdo na současné podobě restriktivních autorských práv hlavně vydělávají. Rumunští členové EDRi ApTI se v debatě snažili zastávat stanoviska změny autorských zákonů, které více reflektují 21. století. Jak se k reformě autorských práv Rumunsko nakonec postaví, stále není jasné.

 

Život jako na letišti.

Závěrečný příspěvek se zamýšlí nad směřováním Internetu, který metaforicky připodobňuje k životu na letišti, kde jsme také pod neustálým dohledem a pod nikdy nekončící palbou agresivních reklam útočících na naší pozornost od kterých není úniku.

Autor užívá připodobnění letištní mentality, kde se také zcela dobrovolně vzdáváme částí svých práv, z důvodů ať domnělého či skutečného ohrožení a připouštíme si Stát a jeho kontrolu více a více k tělu. Internet podobně jako letištní hala s velkou koncentrací potencionálních konzumentů se tak stává nelítostným bojištěm o naší pozornost a kontrolu a kde je čím dále těžší najít kousek místa, bez reklam, kamer, zvukového a vizuálního smogu. Máme ještě právo nebýt cílovka? 

 

Původní newsletter v angličtině zde: edri.org/newsletters/

Partneři

 

European Digital Rights