EDRi Gram-shrnutí newsletteru z 21.2.2018

 Evropský ombudsman sdílí obavy EDRi

13. února představila Evropská ombudsmanka Emily O’Reilly doporučení ohledně větší transparentnosti legislativní práce Rady Evropské Unie. Šetření ombudsmanky, včetně podrobné analýzy práce Rady v oblasti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mimo jiné prokázalo, že špatnou obecnou úřední praxí Rady je nezveřejňování dokumentů k její legislativní práci. Šetření dále prokázalo, že Rada nerespektuje práva občanů EU na účast v legislativním procesu rozhodování EU, který obsahuje i právo občanů vést své volené zástupce k odpovědnosti a neodpovídá tak nařízení 1049/2001 ohledně přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Komise i Rady EU.

 

Reforma autorského práva: Bulharské předsednictví vrací úder

Článek 13 je klíčovým tématem diskuze okolo „Návrhu směrnice o autorském právu a jednotném digitálním trhu“, která probíhá už od roku 2016. Návrh směrnice navrhuje, aby služby umožňující uživatelům ukládat obsah na internet „přijali opatření, jako je technologie automatického rozpoznávání obsahu, jehož cílem je zabránit sdílení obsahu, který porušuje autorská práva“.

Dle Evropské Komise to prý neznamená, že článek 13 tak přináší závazek k masovému monitorování obsahu, poskytovatelé online obsahu prý nemusí používat technologie k rozpoznávání obsahu, přesto ale musí zamezit sdílení nelegálního obsahu online. Bulharské předsednictví v Radě Evropy se na druhou stranu vyjadřuje více „natvrdo“. Navrhuje cílit přímo na online služby, které nově navrhují sdružit pod hlavičkou „služby sdílející online obsah“ (OCSS). Tito tak budou označeny jako firmy, které profitují na autorsky chráněném obsahu, sdíleném uživateli těchto služeb a budou tedy spadat přímo pod kontroverzní článek 13.

 

T-Mobile zachází s každým stejně nespravedlivě

Holandský Úřad pro spotřebitele a trhy (ACM), znovu rozhodl, že mobilní operátor T-Mobile respektuje Evropská pravidla síťové neutrality. Člen EDRi Bits of Freedom, považuje toto rozhodnutí za krátkozraké. Bits of Freedom oslovila Úřad ohledně služby nabízené T-Mobilem „Data-free music“ jedná se o službu kdy uživatel může poslouchat online výběr hudby bez toho, aby mu operátor za toto účtoval přenesená data, Bit of Freedom považuje takovou praxi za diskriminační, neboť je to právě T-Mobile kdo určuje, která streamovací služba se může  Data-free music kampaně zúčastnit a zvýhodňuje tak některé služby před ostatními a tím popírá smysl síťové neutrality, jehož principem, je rovný přístup k obsahu pro všechny uživatele.

 

Indie chystá nejsilnější ochranu síťové neutrality na světě

28. října 2017 Indický telekomunikační regulační orgán (TRAI) doporučil poskytovatelům internetového připojení zavést do praxe několik opatření které, mají zajišťovat síťovou neutralitu. Prvně doporučuje, že by poskytovatelé připojení neměli nijak zasahovat do přenášeného obsahu, ani o takových opatřeních jednat. TRAI také doporučuje nastavit konkrétní pravidla která zabrání jakémukoliv blokování, zpomalování a upravování přenášeného obsahu a služeb. Tyto pravidla by měla být součástí smluv s koncovými uživateli a jejich porušení ze stran poskytovatele může být trestáno pokutou, dočasným či permanentním odebráním licence.

 

Nedovolte, aby byla vaše komunita závislá na Facebooku!

Facebook investuje desítky milionů dolarů do tzv. „community leaders“ – v rámci boje proti šíření „fake news“ a zneužívání služby teroristy, jejich cílem je vytvoření jakéhosi bezpečnostního teamu určeného pro konkrétní skupiny.  Snaha o zvýšení bezpečnosti na Facebooku je jistě chvalitebná, ale jak poznamenává organizace Bits of Freedom také vzbuzuje o nejistotu a obavy, zda nové bezpečnostní funkce časem nezničí to, co činí Facebook Facebookem, komunitu. Chceme, opravdu aby hranice naší svobody se volně projevovat, byla přímo definována v pravidlech a podmínkách nadnárodní korporace. V minulosti např. považoval Facebook za nutné blokovat karikatury Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

 

Všeobecné sledování komunikace a blokování „nevhodného“ obsahu

Automatického rozpoznávání „nevhodného“ obsahu se věnuje i poslední zpráva tohoto EDRi Gramu. Podrobná zpráva se zabývá tématem, kde předání zodpovědnosti za obsah nedokonalého automatickému rozpoznávání stroji, může vést k nepředvídatelným důsledkům, kdy s vaničkou pozitivní snahy o regulaci nenávistného a lživého online obsahu, můžeme vylíti i dítě s právem na svobodné vyjadřovaní a kritické relevantní příspěvky.

 

Původní newsletter v angličtině zde: edri.org/newsletters/

Partneři

 

European Digital Rights