EDRi Gram-shrnutí newsletteru z 13.12.2017

V úvodním příspěvku trefně pojmenovaném „Stroj na cenzuru: Vyvracení mýtů“, se autor snaží přehledně po bodech vyvracet zažité argumenty a mýty, obklopující kontroverzní návrh nařízení Evropské Unie na změnu legislativy autorských práv z roku 2016, která v současné podobě zahrnuje v podstatě implementaci svého druhu cenzurního mechanismu, jehož cílem je automaticky filtrovat obsah nahrávaného uživateli na internet a u něhož je podezření, že se jedná o obsah porušující autorská práva.
I následující zpráva pokračuje v daném tématu a referuje o aktuálním „leaku“ dokumentu, který unikl z Rady EU a který přidává nový výklad k druhu poskytovatelů online připojení v dokumentu označenou jako poskytovatel služeb ke sdílení obsahu (OCSSP), který může být postižen, pokud bude pro něho závazná nutnost filtrace online obsahu a to i zpětně, o čemž podrobněji pojednává právě předchozí příspěvek. V kombinaci těchto zdánlivě spolu nesouvisejících úprav legislativy se můžeme zcela reálně obávat, pokud bude v této podobě přijato, největší automatizované cenzury vůbec. Napište svým zástupcům v EU parlamentu, že si takovéto zásahy do svobody internetu nepřejete! (https://edri.org/contact-ep-juri/)
 
Příspěvek jednoho ze členů EDRi, organizace Privacy International představuje čtenářům výsledky vlastního průzkumu týkající se problematiky osobních údajů uživatelů a tzv. propojených automobilů, převážně ve společnostech zabývajících se pronájmem a půjčováním aut. Privacy international zjistilo závažné nedostatky v ochraně dat zákazníků těchto společností, kdy byla data předchozích zákazníků často přístupná i dalším, často z důvodů, že údaje z palubních infotainment systémů těchto automobilů nebyla nikterak kontrolována, zda např. neobsahují údaje o předchozích uživatelích a jejich aktivitách a ani následně mazána.
 
31 poslanců Evropského parlamentu je podepsáno pod dopisem Evropské komisi, v kterém požadují vyvážený postup v boji proti ilegálnímu obsahu online. Dopis kritizuje extrémní pozici zastávanou komisí, jejíž některé návrhy mohou být vážnou výzvou k zachování vlády práva v online světě.
 
Původní newsletter v angličtině zde: edri.org/newsletters/

Partneři

 

European Digital Rights