EDRi-Gram shrnutí aktuálního newsletteru 31.10.2017

V prvním příspěvku EDRi upozorňuje na nový zákon přijatý v Portugalsku, který rozšiřuje možnosti přístupu k digitálním autorským dílům a legalizuje v určitých případech obcházení technických metod omezujících přístup k dílům (tzv. Digital Rights Management). Obcházení DRM by napříště bylo přípustné jak v případech užití na základě zákonných výjimek (např. pro vlastní potřebu), tak v případech volných děl, či děl vytvořených z veřejných peněz. V neposlední řadě by se opatření DRM neměla užívat bez souhlasu držitel autorských práv.

Další příspěvek je věnován přijetí rezoluce Evropským parlamentem dne 24. 10. 2017, v níž parlament vyzývá Evropskou komisi k přípravě legislativy chránící whistleblowery.

Edri-gram rovněž přináší výzvu k účasti na Privacy Campu, který se bude konat 23. 1. 2018 v Bruselu. Konference by se měla zaměřit jednak na problematiku svobody slova v online prostředí i ve vztahu k algoritmům a rozhodování o diskutopvaném mazání příspěvků obashujících propagandu či šířících nenávist. Dalším tématem je pak státní hacking, tedy invaze státu do soukromí, což je i velmi aktuální téma v ČR vzhledem ke snahám zvyšovat v tomto směru pravomoci zpravodajských služeb.

Další příspěvek se věnuje uniklým dokumentům, které dokládají snahu Francie, Španělska a Portugalska zavést nové povinnosti pro poskytovatele online služeb v oblasti ochrany autoských práv.

Evropská komise v uplynulém týdnu rovněž zveřejnila svůj protiteroristický balíček obsahující mimo jiné i pohled Komise na problematiku šifrování. Stanovisko komise je zatím dost nekonkrétní, ale dle EDRi se zdá, že Komise zatím odolává politickým tlakům na omezování práva šifrovat.

Další příspěvek se věnuje zprávě Agentuře EU pro základní práva (FRA) věnované sledování a jeho dopadu na základní práva. Zpráva navazuje na první díl z roku 2015 a věnuje se zejména sledování ze strany zpravodajských služeb. Zpráva ukazuje nárůst sledování od roku 2015 v jednotlivých členských státech.

V dalším řpíspěvku pak EDRi informuje, že se obrátilo na komisařku Mariyu Gabriel v souvislosti se zářiovou zprávou Komise věnovanou problematice odpovědnosti online platforem za nelegální obsah. EDRi ve svém stanovisku zdůrazňuje nutnost, aby se při boji proti nelegálnímu obsahu dodržovala základní práva.
Původní newsletter v angličtině zde: edri.org/newsletters/

 

Partneři

 

European Digital Rights