Co přinesl EDRi gram z 20. září?

Rozhodli jsme se, že zatím ve zkušebním provozu budeme každých 14 dní sestavovat krátký přehled toho, co lze najít v plné a anglické verzi v newsletteru(EDRi gram) naší zastřešující organizace European  Digital Rights. Naším cílem je dostat řadu zajímavých informací z EDRi gramu, které reprezentují široké spektrum toho, co se v oblasti digitálních práv děje zejména v Evropské unii, ale i členských státech, k širší čtenářské obci.

 

 1.  EDRi infomuje o přípravě dodatkového protokolu k Úmluvě o kyberkriminalitě, který má zajistit výměnu informací mezi vyšetřovacími orgány jednotlivých států a o výzvě 14 nevládních organizací z celého světa, které požadují respektování lidských práv při přeshraniční výměně informací.
 2.  EDRi vydalo zajímavé stanovisko k problematice šifrování z pohledu digitálních práv a problematickým pokusům vlád šifrování prolamovat.
 3. V dalším příspěvku se EDRi gram věnuje otázce, zda budou služby na sdílení videí typu Youtube zahrnuty v připravované novelizaci pod Směrnici o audiovizuálních mediálních službách.
   
 4. Další příspěvek se věnuje studii o copyrightu zaměřené na dopad pirátství na prodej chráněných děl ve čtyřech oblastech – film, hudba, knihy a hry. Studie byla zpracována pro Evropskou komisi v roce 2015, ale nikdy nebyla publikována, protože její výstupy nepodporovaly zpřísnění autorskoprávní legislativy. Nyní si ji vyžádala na základě svobodného přístupu k informacím europoslankyně Julia Reda.
   
 5.  EDri gram dále informuje o publikování tajných dokumentům německým Netzpolitik blog o roli německé zpravodajské služby BND při prolamování anonymity sítě Tor.
 6. Další příspěvek informuje o zajímavém soudním procesu v Nizozemí, kdy při vyšetřování policie použila řadu pokročilých metod při získávání digitálních stop a důkazů, často na hraně či podle obhajoby za hranou zákona.
   
 7.  V posledním příspěvku EDRi píše o i v ČR medializovaném rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Barbulescu proti Rumunsku, které se týká monitorování soukromé komunikace zaměstnanců.

Plné verze článků na: https://edri.org/newsletters/
 
 
 

 

 
 
1

 

Partneři

 

European Digital Rights