ÚOOÚ uložilo na základě našeho podnětu MPSV pokutu 2,5 milionu korun

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal, na základě našeho podnětu a své následné kontroly, dne 12. června 2013 rozhodnutí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) neoprávněně zpřístupnilo osobní údaje cca 336.558 osob České spořitelně, a.s., čímž porušilo povinnost stanovenou § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Do 15 dnů může MPSV proti rozhodnutí Úřadu podat rozklad. Za porušení zákona o ochraně osobních údajů byla MPSV uložena pokuta ve výši 2.500.000,- Kč.

Zdroj: Tisková zpráva ÚOOÚ ze dne 13. 6. 2013.