Senátoři odmítli poslanecký přílepek o dlužnických registrech

Senát ve středu vrátil poslanecké sněmovně s pozměňujícími návrhy novelu zákona o ochraně spotřebitele. Vedle jiných připomínek Senát odmítl také přílepek upravující fungování dlužnických registrů kritizovaný některými senátory, Úřadem pro ochranu osobních údajů a nevládní organizací Iuridicum Remedium.

 

"Před týdnem jsme prostřednictvím tisku upozornili na skutečnost, že tento přílepek ponechává úvěrovým společnostem do značné míry volnou ruku při sbírání a předávání osobních údajů svých skutečných nebo i jen potenciálních klientů. Pokud by byla novela i s přílepkem schválena, tak by se zvýšila rizika zneužití osobních údajů bez nějakého zásadního zlepšení v oblasti ochrany občanů před předlužováním. Jsme rádi, že senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí vyslyšel kritiku tohoto přílepku a připravil pozměňující návrh, který ho z návrhu zákona odstranil," uvedl výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

 

Podle kritiky IuRe se jednalo o přílepek, který nepatřil do zákona o ochraně spotřebitele. Podle navrhované úpravy by mohly úvěrové společnosti v řadě případů bez souhlasu uchovávat vágně vymezený okruh osobních údajů. Tyto informace se měly týkat například bonity nebo důvěryhodnosti. Údaje měly být uchovávány nejen o klientech, ale třeba i o osobách, které o úvěry pouze žádaly, ale i o ručitelích, zákonných zástupcích nebo společnících v obchodní společnosti.

 

Podle IuRe je pravda, že stávající fungování dlužnických registrů balancuje na hraně zákona a právní regulace této oblasti je tedy možným řešením. Mělo by se k němu nicméně přistupovat po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který se problematikou registrů dlouhodobě zabývá.

 

Pro přijetí pozměňujícího návrhu, který přílepek vypustil, se vyslovilo 43 přítomných senátorů a nikdo nehlasoval proti. Senát tak tuto novelu vrátil poslanecké sněmovně. "V tomto případě se ukázal smysl Senátu, jako pojistky proti podobným pozměňujícím návrhům, které projdou bez většího povšimnutí poslaneckou sněmovnou. Bude zajímavé sledovat, jak se k vypuštění tohoto přílepku postaví poslanci, kteří ho původně drtivou většinou podpořili." uzavřel Vobořil.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. |www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz