Publikace- Nájem v otázkách a odpovědích

 Tato příručka vznikla v rámci projektu Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Navazujeme v ní na dlouholeté zkušenosti naší nevládní organizace Iuridicum Remedium, z.s. s poskytováním právní pomoci seniorům. Právě otázky týkající se nájemního bydlení jsou přitom jedněmi z nejčastějších. V posledních letech se většina dotazů týkala zejména problematiky zvyšování nájmů a snahy některých pronajímatelů zbavit se nájemníků, kteří dle jejich názoru neplatili dost. V textu této příručky se budeme snažit být co nejvíce srozumitelní, vedle konkrétních příběhů a popisu jejich řešení jsou součástí příručky i vzory podání, které se týkají nájemního bydlení.
 
Brožura ke stažení zdarma zde:


 
Příručka byla vydána v rámci realizace projektu Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání. Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

 

 

Ke stažení: