Program Právní pomoc

Cílem programu je poskytovat právní pomoc v na míru přizpůsobených formách - od poskytování jednorázových konzultací přes právní analýzy, sepisování podání, tvorbu procesní taktiky až po komplexní právní zastoupení. Řešíme tak problémy klientů, kteří jsou sociálně znevýhodněni a z tohoto důvodu by nebyli schopni dosáhnout na komerční právní pomoc.

Zabýváme se zejména problémy vyplývající z pracovně právních vztahů, nájemního bydlení a excesů při exekucích. Zároveň spolupracujeme s nevládními organizacemi zacílenými na jednotlivé skupiny sociálně znevýhodněných.

Pomocná právní ruka se nabízí ve formě podrobné písemné konzultace problému, sepisování listin podání i v podobě advokátního zastupování u soudů a jednání s protistranou.

Kteří klienti se na nás mohou obracet?

  • ti, kdo nejsou schopni hradit si z vlastních prostředků komerční právní pomoc,
  • ti, v jejichž problému je zastoupen tzv. prvek veřejného zájmu - je zaznamenán možný nesprávný postup či pochybení orgánu veřejné správy (včetně nečinnosti) nebo mimořádné intenzivní protiprávní jednání druhé, silnější strany sporu,
  • nejde-li v jejich případě o zjevně bezúspěšné nebo šikanózní vymáhání práva,
  • nejde-li o typ problému, na který je zaměřena dostupná specializovaná právní pomoc (např. domácí násilí, poradenství pro rodinu a dítě apod.)

 

V rámci tohoto programu jsou v současné době realizovány tyto projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

 

European Digital Rights