Podmínky poskytování právní pomoci

Kteří klienti se na nás mohou obracet?

  • ti, kdo nejsou schopni hradit si z vlastních prostředků komerční právní pomoc,
  • ti, v jejichž problému je zastoupen tzv. prvek veřejného zájmu - je zaznamenán možný nesprávný postup či pochybení orgánu veřejné správy (včetně nečinnosti) nebo mimořádné intenzivní protiprávní jednání druhé, silnější strany sporu,
  • nejde-li v jejich případě o zjevně bezúspěšné nebo šikanózní vymáhání práva,
  • nejde-li o typ problému, na který je zaměřena dostupná specializovaná právní pomoc (např. domácí násilí, poradenství pro rodinu a dítě apod.)

Jak je u nás právní poradenství poskytováno?

  • Bezplatné právní poradenství a poskytování dalších právních služeb u nás zajišťují výlučně advokáti a advokátky, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o spolupráci vycházející z projektů organizace. Advokáti a advokátky jsou členy České advokátní komory a jsou pojištěni pro případ profesního pochybení.
  • V současné době poskytují bezpaltnou právní pomoc naši spolupracující advokáti Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. (zejména osobní a telefonické proadenství), Mgr. Erika Turzová Baloghová (zejména webová poradna)