IuRe vyrazí se svou právní poradnou pro seniory do obcí

IuRe již od roku 2014 provozuje na Praze 7 právní poradnu pro seniory, kteří mají problémy s dluhy či exekucemi. Protože se však na nás stáleč častěji obracejí i klienti z dalších krajů, rozhodli jsme se nabídnout obcím, v nichž není dostupná jiná forma bezplatné právní pomoci, tzv. mobilní právní poradnu. 

 

Cílem mobilní právní pomoci je, na základě dohody s obcemi, zajistit pro seniory možnost individuální konzultace s advokátem, který bude v prostorách, poskytnutých ze strany obce nebo nevládní organizace, realizovat individuální právní poradenství. Advokát bude vybaven notebookem s právním systémem ASPI a skenerem na klientskou dokumentaci, z důvodu zajištění soukromí budou konzultace prováděny v samostatné místnosti. Na konzultace bude navazovat další možná právní pomoc, která bude spočívat zejména v sepsání příslušných podání. Tyto navazující právní služby budou poskytovány zejména distančně prostřednictvím e-mailu (v obcích bude zajištěna možnost využití e-mailových schránek obce nebo spolupracující nevládní organizace), telefonu nebo písemně. Možné je také navázání dalšími osobními konzultacemi v prostředí naší právní poradny v Praze.

 

Výhodou projektu oproti jiným podobným realizovaným projektům je skutečnost, že právní pomoc bude kvalitativně srovnatelná s komerční advokátní právní pomocí vzhledem ke skutečnosti, že bude realizována advokátem.

 

Značná část seniorů se v souvislosti s odchodem ze zaměstnání dostává do sociální tísně a zároveň obvykle nemá možnost zlepšit svou finanční situaci vlastní výdělečnou iniciativou, to se pak negativně odráží v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv nebo spotřebitelských úvěrů a roztočení dluhové spirály. Dalším problémem bývá nedostatečná finanční gramotnost seniorů, kdy tito podléhají různým „fintám“, podepisují nevýhodné rozhodčí doložky, směnky nebo při splácení dluhu nevyžadují kvitance.

 

Závažným problémem jsou rovněž dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na často nepřiměřeně velké byty a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí. V poslední době se pak stále více objevují dluhy spojené s odběrem energií nebo poplatky telefonním operátorům.

 

Dluhová problematika a exekuce ale seniory zasahují i v případech, kdy je zadlužen některý z jejich rodinných příslušníků. V obavě před tím, že exekutor navštíví i jejich byt nebo dům a bude zabavovat jejich věci, pak často raději platí exekuce za své zadlužené děti, vnuky apod., čímž se sami dostávají do složité sociální situace. Velmi často senioři nemají prostředky na komerční právní pomoc. Mají relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti.

 

V oblasti dluhové problematiky a exekucí coby nejzranitelnější skupina čelí řadě neetických nebo i nezákonných jednání. Tyto závěry plynou jak z naší dlouhodobé poradenské činnosti, která byť je obecně zaměřená i na jiné populační skupiny, je ve velkém podílu využívána seniory a extrémně silná poptávka po právní pomoci v těchto oblastech ze strany seniorů v posledních letech narůstá (stejně jako se snižuje dostupnost komerční právní pomoci pro sociálně slabé).

 

Projekt "Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí" je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí částkou 107.460,- Kč.

MPSV

 

Partneři

 

European Digital Rights