Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zvýšení nájmu v případě odstoupení od nájemní smlouvy + uzavření nové nájemní smlouvy k menší bytové jednotce u stejného vlastníka ve stejném domě

Vloženo: 30.09.2019
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den,
píši za svého švagra /63 let/. Je v nájmu k bytu 2+1 u soukromého vlastníka domu. Ten se na něj obrátil s nabídkou dohody o ukončení nájmu ke stávající jednotce a uzavřením nájemní smlouvy k menšímu bytu ve stejném činž. domě u stejného vlastníka.
Nezjistila jsem, že by na tyto případy pamatoval zákon nebo jiná právní úprava- U původního bytu by bylo možné navýšení nájmu o 20% /pokud nebylo za poslední 3 roky zvyšováno/, jak je to v tomto případě? Budeme-li vycházet z původní výměry bytu /50 m2/ a tam by se zvyšovalo o 20%, pak nový náhradní menší byt k pronájmu má jen 40 m2. Ten se však pronajímal do té doby krátkodobě nahodilým nájemcům.Jak se postupuje v těchto případech, existují k tomu již nějaké praktické případy? děkuji a zdravím

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud Váš švagr ukončil původní nájemní smlouvu k většímu bytu a uzavřel novou nájemní smlouvu k bytu menšímu, je potřeba oba tyto smluvní vztahy od sebe oddělit a posuzovat je odděleně.
Ke zvýšení nájmu po uzavření nové nájemní smlouvy může ze zákona dojít ve smyslu ust. § 2249 občanského zákoníku až po uplynutí 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy, přičemž ostatní pravidla pro zvýšení nájemného platí i pro nově založený nájem. Tedy pronajímatel může navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení nebude vyšší než dvacet procent. Uvedené platí v případě, že si smluvní strany neujednaly v nájemní smlouvě zvyšování nájmu jiným způsobem.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights