Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Zvýšení nájemného za rok 2020

Vloženo: 31.10.2022
Text otázky: 

Mám dotaz, jestli nám pronajímatel může zvýšit nájemné zpětně o inflaci za rok 2020. Jedná se o 3,2 %. Dále zvyšuje nájemné za rok 2021 o inflaci o 3,8 % s tím, že první platba zvýšeného nájemného bude k 1. únoru 2023. Jen podotýkám, že k úpravám v bytě a jeho vylepšení nikdy nedošlo.
Text odpovědi:
Dobrý den,
Bohužel neznáme okolnosti daného případu, zejména jestli máte nějak pravidla zvyšování nájmu (například o inflaci) urpaveno ve smlouvě. Proto uvádíme obecnou informaci, jaká rpavidla by paltila, pokud není zvyšování nájmu ve smlouvě upraveno vůbec.
Dle ust. § 2246 občanského zákoníku neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.
Z toho vyplývá, že pronajímatel může zvýšit nájem vždy po uplynutí období jednoho roku (12 měsíců), přičemž celkové zvýšení za poslední tři roky nesmí překročit 20 %. Zároveň platí, že takto zvýšené nájemné by nemělo být vyšší než nájemné obvyklé v daném místě.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights