Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Zvýšení nájemného za rok 2020

Vloženo: 31.10.2022
Text otázky: 

Mám dotaz, jestli nám pronajímatel může zvýšit nájemné zpětně o inflaci za rok 2020. Jedná se o 3,2 %. Dále zvyšuje nájemné za rok 2021 o inflaci o 3,8 % s tím, že první platba zvýšeného nájemného bude k 1. únoru 2023. Jen podotýkám, že k úpravám v bytě a jeho vylepšení nikdy nedošlo.
Text odpovědi:
Dobrý den,
Bohužel neznáme okolnosti daného případu, zejména jestli máte nějak pravidla zvyšování nájmu (například o inflaci) urpaveno ve smlouvě. Proto uvádíme obecnou informaci, jaká rpavidla by paltila, pokud není zvyšování nájmu ve smlouvě upraveno vůbec.
Dle ust. § 2246 občanského zákoníku neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.
Z toho vyplývá, že pronajímatel může zvýšit nájem vždy po uplynutí období jednoho roku (12 měsíců), přičemž celkové zvýšení za poslední tři roky nesmí překročit 20 %. Zároveň platí, že takto zvýšené nájemné by nemělo být vyšší než nájemné obvyklé v daném místě.
Mgr. Erika Turzová Baloghová