Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

změna zdravotních pojišťoven

Vloženo: 11.09.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, dovolil bych se zeptat na radu. Mé matce přišel exekuční příkaz s tím, že má zablokovaný účet a dluží na zdravotním pojištění své bývalé pojištovně cca 45 000,- Kč + náklady exekutora. Má matka přecházela v roce 2012 k nové pojišťovně a tuto změnu nahlásila u zaměstnavatele (soukr. zdravotnické zařízení). Potvrzený doklad ovšem nemá. Zaměstnavatel ovšem peníze dále posílal pojišťovně staré. A to cca půl roku od přechodu k nové. Až poté, co si tohoto zaměstnavatel všiml, tak začal posílat peníze pojišťovně nové. Nicméně matka o tom, kam zaměstnavatel peníze posílal, resp. neposílal nic nevěděla až do té doby, než jí přišel exekuční příkaz. Výzvu, která údajně byla doručena, si nevyzvedla, jelikož výzvu k vyzvednutí ve schránce nenalezla. Chtěl jsem sepsat žádost o zastavení exekuce, ovšem nemám jí čím podpořit. Výpis plateb odmítá poskytnout stará pojišťovna, nová pojišťovna i zaměstnavatel. Zrovna tak jako potvrzení o odmítnutí poskytnout tyto dokumenty či potvrzení o učiněných krocích k převodu peněz. Jen údajně pracují po své linii na převedení peněz, resp. jejich slovy na vrácení peněz zaměstnavateli zpět. Mohli by jste mi poradit, jaké legální kroky směrem k exekutorovi, zaměstnavateli či pojišťovnám co nejrychleji podniknout? Lhůty běží. Poslat žádost tak či tak? Co se zaměstnavatelem? Je to především jeho pochybení. Jak to bude s náklady řízení? Předem děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle § 5 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je povinen odvádět pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel. Vaše matka, je-li zaměstnána (a nevznikla jí povinnost hradit zálohy samostatně), se nemůže jako zaměstnanec ze zákona stát dlužníkem na zdravotním pojištění. Řízení by tedy mělo být vedeno proti zaměstnavateli a nikoli Vaší matce. Pochybení tedy nastalo jako u zaměstnavatele,  tak i na straně zdravotní pojišťovny.
 
Zašlete zcela jistě návrh na zastavení exekuce, v němž uveďte, že exekuční titul nebyl vydán v souladu se zákonem, neboť Vaše matka nebyla povinna odvádět zálohy na pojistné. Návrh na zastavení exekuce podejte z důvodu uvedeného v § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, neboť exekuční titul nebyl vydán v souladu se zákonem. V návrhu zároveň uveďte, že navrhujete i odklad exekuce do doby, než bude rozhodnuto o Vašem návrhu na zastavení exekuce, a to z důvodu, že lze důvodně očekávat, že exekuce bude zastavena. Odklad exekuce znamená, že exekutor nesmí činit žádné kroky směřující k provedení exekuce.
 
Dále zašlete písemnou stížnost do pojišťovny, která dluh vymáhá a žádejte, aby podali návrh na zastavení exekuce i oni, neboť se zjevně jedná o postup v rozporu se zákonem. Jestliže by pojišťovna nevyhověla Vaší stížnosti, a dobrovolně by návrh na exekuci nevzala zpět, ani by nedošlo k zastavení exekuce exekučním soudem na základě Vašeho návrhu, pak bude potřeba dosáhnout zrušení exekučního titulu. Jestliže bylo podkladem pro nařízení exekuce soudní rozhodnutí, podejte na soud žalobu pro zmatečnost, pokud však podkladem byl platební výměr nebo výkaz nedoplatků vydaný pojišťovnou, pak podejte na pojišťovnu návrh na zahájení přezkumného řízení dle § 94 správního řádu.
 
Jestliže by Vaší matce exekutor uložil povinnost uhradit náklady exekuce, podejte proti exekučnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce námitky. Ty je nezbytné podat do 8 dnů ode dne doručení exekučního příkazu. V námitkách uveďte stručně všechny podstatné skutečnosti.
 
Pokud by Vaší matce vznikla škoda, může žádat její náhradu (buď po zaměstnavateli nebo zdravotní pojišťovně, závisí na tom,
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights