Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Změna pracovní doby.

Vloženo: 27.02.2021
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

27.2.2021

Je mi 65 let.Pracuji jako ošetřovatelská ve stacionáři třetím rokem.Nepřetržity provoz denní a nočni .Po preventivní roční prohlídce.Mi Mudr zakázala noční.To
byl leden21.25.1.21 ředitel ústně oznámil že nebudu dělat noční.jen denní. A to že na půl úvazku.Já chtěla celý měsíc.Když jsem mu položila otázku,že to
nepřijmu tím myslím poloviční úvazek.Tak mi řekl,že
DÁMvýpověď dohodou.přijmula jsem poloviční úazek .
Protože by po mě šel,může dát výtku.apak výpověď. Od úno
rapracuji na poloviční úvazek.bez jakého písemného znění.Dnes je 27.2.21
A já nedostala k podepsání žádný dodatek smlouvy.Takze stále pracuji pod původní smlouvou naplný úvazek,doba neurčité.zajimalo by mne,jak mi bude počítat mzdu.Ze starého vyššího základu a nebo nižšího.Ale vše zatím bylo ústně projednáno. U toho byl přítomen koordinátor,můj vedoucí.,který měvyskrtl z neděl i směny a prý mám přijít do práce v pondělní 1.3.21 místo na sedmou,až na desátou hodín.Při poslední i směně jsem klientům místo vykoupení umyla na lůžku.protože nebyla schopna presednou na židli.Je velmi těžká a ve dvou se nám to nepodařilo ,a tak jsem země iva postup.Ťim počítám,že to proti mě použijí a že mě bude ředitel chtít dát na jinou práci. Uklízečky.Mohu to odmítnout.ma jen jednu pracovníci,jinak mu všichni marodi,již delší dobu.Chapu to jako rizikovou dobu.Ale
8hodin hýbat s koštětem nezvládnu k vúli páteři.Uz jsem mu to jednou dělala dva měsíce a pak jsem s páteří dlouho narodila.Mohu to tedy odmítnout.Můze mi dát výpověď?Když mi dá výpověď, za neuposlechnutí přeřazen na jinou práci za nižší mzdu.Budu mít nárok na odstupné.Do dnešního dne nemám žádnou písemnou výtku.
Náš pán ředitel na pravidelně dává i s měsíčním zpožděním výplatní pásky.Jen jednou za tu dobu byly včas,protože jsme vyvážely peníze.Byly špatně spočítané výplaty. Prosím vás poradte mi jestli mohu odmítnoutpřeřazení na jinou práci.ajestli platí stále původní smlouva ale tím mi budou chybět hodiny.a co mám dělat,když nemám dodatek smlouvy může se zajišťovat.Dděkuji za poradu .Nevím co mě v pondělí čeká.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

protože neznáme podrobnosti Vašeho případu, uvádíme pouze obecnou informaci.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnance trvale převést na jiný druh práce bez jeho souhlasu. Z tohoto pravidla však zákoník práce stanoví výjimky, a to v ust. § 41.

V ust. § 41 odst. 1 zákoník práce dokonce ukládá zaměstnavateli povinnost převést zaměstnance na jinou práci v následujících případech:

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,

e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,

g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

V ust. § 41 odst. 3 pak zákoník práce doplňuje, že není-li možné dosáhnout účelu převedení převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

Ve smyslu odst. 7 citovaného ustanovení § 41 dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.

Zaměstnavatel je zároveň povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

Váš případ spadá pod výše uvedený důvod pro převedení na jinou práci popsaný pod písmenem f). Není tedy vyloučeno, aby Vás zaměstnavatel za splnění zákonných podmínek převedl na jinou práci i bez Vašeho souhlasu. Tato by však měla odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu. To znamená, že pokud nemáte zdravotní způsobilost k tomu, abyste vykonávala práci uklízečky (problémy s páteří), neměl by Vás na tento druh práce zaměstnavatel převést.
Pokud by Vás zaměstnavatel převedl na nový druh práce, měl by Vám o tom vydat písemné potvrzení, které by obsahovalo i dobu trvání tohoto přeřazení.

Ohledně zkrácení pracovního úvazku by pak také mělo dojít ke změně pracovní smlouvy, a to například formou dodatku, ve kterém by byla ujednána odlišná pracovní doba.

Závěrem doplňujeme, že pokud zaměstnavatel nenajde pro zaměstnance jiný druh práce, na který by ho mohl dle výše uvedeného převést, mohl by využít ust. § 52 písm. e) zákoníku práce a ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights