Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zdražení nájmu

Vloženo: 08.05.2019
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den,

Obracím se na Vás se žádostí o radu ohledně zvýšení nájmu.
Bydlím v nájemním bytě 3+1, kde mám smlouvu na dobu neurčitou a kde se po deregulaci nájemného holí nájem je zhruba necelých osm tisíc již nezvyšoval od roku 2010 (2011). Nyní mě oslovil domácí, že ta tato částka se mu zdá je velmi nízká a že cena v místě obvyklém a čase je Zhruba 16 500 Kč, zajímalo by mne, jak vysoce muže částku navýšit.
Jsem naprostý laik a popravdě výkladům na internetu o to že lze zvyšovat pouze o 20 % v souhrnu za tři roky nerozumím.
Pravdy je taková že pokud částka by měla dosáhnout této ceny tak mi nezbude ani na chleba s vodou, chápu, že jeho nárok na nějaké zvýšení, je podle práva v pořádku, ale kam tato společnost spěje, pokud člověk musí, dát drtivou většinu svých přijmu, za bydlení kde by měl žít a odpočinout si aby mohl svědomitě vykonávat svou práci, za kterou dostane nějakou odměnu, kterou zas odevzdá za bydlení a kde jsou ostatní věci jako jídlo, šaty atd.…
Vím, že tato konečná úvaha sem nepatří, ale prostě jsem to napsat musel.

Předem děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve Vašem případě skutečně může pronajímatel přistoupit k jednostrannému zvýšení nájemného. Občanský zákoník ve svém ust. § 2249 stanoví pravidla, které však pronajímatel musí při zvyšování nájemného dodržet. Pronajímatel tak může zvýšit nájemné každých 12 měsíců s tím, že navržené zvýšení nájemného nesmí spolu s tím, ke kterému došlo v posledních třech letech překročit 20% a zároveň takto zvýšení nájemné nesmí být vyšší než srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě a čase.

Jelikož ve Vašem případě nedošlo ke zvýšení nájemného již od roku 2010-2011, znamená to, že nově navržené nájemné lze zvýšit o maximálně 20% z částky stávajícího nájemného. Navržená částka nájemného ve výši 16.500,- Kč tedy dle našeho názoru uvedené pravidlo nerespektuje.

Ve smyslu ust. § 2249 odst. 3 pokud nájemce pronajímateli ve lhůtě dvou měsíců od dojití návrhu na zvýšení nájemného nesdělí v písemné formě, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Pokud tedy se zvýšením nájemného nesouhlasíte bude na pronajímateli aby se případně obrátil na soud s návrhem na určení výše nájemného.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights