Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zbytek vyplaty

Vloženo: 29.07.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, jsem v exekuci. Doposavad jsem pracoval v zahraničí, kam na me exekutori nedosáhli. Ted bych chtěl si najít práci v ČR a vyhlásit bankrot. Kolik mi exekutor musi minimálně nechat na účtě pred vyhlášením bankrotu? Mam jedno roční dítě ale jeho matka není moje manželka. Na koho se mam kdyžtak obrátit pokud mi exekutor zabaví celou výplatu, aby mi moje minimum nechal?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

výše částky, která může být ze mzdy sražena, se řídí nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

Životní minimum jednotlivce činí v roce 2019 částku ve výši 3.410,- Kč a částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu činí částku ve výši 6.233,- Kč. Nezabavitelná částka na povinného činí tedy od 1. ledna 2019 částku ve výši 6.428,67 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (tedy ¼ z nezabavitelné částky na povinného), činí tedy 1.607,17 Kč.

Tyto částky se odečtou od čisté mzdy.

Částka, nad kterou se takto vypočtený zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce (3.410,- Kč) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (6.233, -Kč), tedy dvojnásobek částky 9.643,- Kč. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky srazí, činí tedy 19.286,- Kč.

Jinak řečeno, pokud Vám po odečtení nezabavitelné částky zbude ze mzdy více než 19.286,- Kč, tak částka nad tuto hranici se strhne bez omezení. Například, pokud Vám zbude částka 25.000, -Kč, částka ve výši 5.714,- Kč se zrazí celá.

Ohledně zbytku čisté mzdy do výše 19.286, -Kč (včetně této částky) platí, že:

1. třetina zbytku čisté mzdy
Ve výši až 6.428,- Kč je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).
2. třetina zbytku čisté mzdy
Ve výši až 6.428,- Kč slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému.
3. třetina zbytku čisté mzdy
Až ve výši až 6.428,- Kč se vždy vyplatí povinnému.
Pokud 2. třetina nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do 1. třetiny.

Ze mzdy Vám tedy zůstanou nezabavitelné částky (tedy 6.428,67 Kč na jednotlivce a na každou vyživovanou osobu částka 1.607,17 Kč) a dále částka odpovídající 3. třetině zbytku čisté mzdy (z této třetiny maximálně 6.428,- Kč).

V případě, že bude z Vaší mzdy odvedena částka vyšší, než je stanovena zákonem, bude potřeba zjistit proč se tak stalo. Zda se například nejedná pouze o chybu ve výpočtu na straně zaměstnavatele.
V případě že bude nezákonně postupovat exekutor, můžete se obrátit se stížností na postup exekutora na Ministerstvo vnitra případně na exekuční soud. Eventuelně lze dle konkrétní situace využít i možnosti podat návrh na zastavení exekuce z některého z důvodů dle ust. § 268 občanského soudního řádu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights