Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

zástavní právo

Vloženo: 13.06.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, Jsem rok po insolvenci a na nemovitost mám stále zástavní právo exekutorské.Insolvenci jsem ukončil řádně.

 
Text odpovědi:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, uvádíme proto pouze obecnou informaci. Exekutorské zástavní právo je zajišťovací institut. V rámci insolvenčního řízení se proto na věřitele, v jehož prospěch bylo zřízeno exekutorské zástavní právo, nahlíží jako na zajištěného věřitele (k tomu viz například rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 60 ICm 893/2011). Dle ust. §414 insolvenčního zákona při osvobození dlužníka od placení pohledávek zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku. Exekutorské zástavní právo tedy dle našeho názoru ani po skončení oddlužení nezaniká.
Mgr. Erika Turzová Baloghová