Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Zastavená exekuce a stále zablokovaný účet

Vloženo: 15.01.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Zdravím, prosím o radu jak postupovat. Kamarádka žila dlouhodobě v zahraničí a neplatila VZP pojištění, byla na ni uvalena exekuce,ihned jakmile to po návratu zjistila podala soudu návrh na zastavení. Exekuce byla exekutorem zastavena, neboť se oprávněný-VZP v zákonné lhůtě nevyjádřil.Bohužel exekutor přesto stále blokuje účet a ona je absolutně bez prostředků. V pojišťovně se s ní nikdo nechce bavit, odkazují ji na exekutora a totéž v bance, stejně tak i na soudě, no a exekutor nereaguje. Místní právníci si s tím neví rady...stále ji tvrdí, že VZP dluží(dluh tím prý nezaniknul) a že exekutor jedná správně.Já si myslím,že musí poslat exekutorovi písemnou žádost o uvolnění účtu...A ještě bych chtěla vědět kdo bude hradit náklady na EXEK. ŘÍZENÍ, když exekuce byla zastavena díky chybě VZP,neboť jejich nevyjádření v příslušné lhůtě se bralo jako souhlas se zastavením exekuce...Kdo má tedy pravdu jak má postupovat. Dějuji

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
odblokování účtů je v dané chvíli skutečně plně v kompetenci exekutora, který by tak měl učinit bez zbytečného odkladu po zastavení exekuce, resp. poté, co nabude usnesení o zastavení exekuce právní moci. Je možné, že usnesení není pravomocné a proto nastalo prodlení s odblokováním účtů (může docházet k průtahům v doručování), toto lze zjistit nahlédnutím do exekučního spisu na exekutorském úřadě, na což má Vaše kamarádka ze zákona právo.
 
Aby Vaše kamarádka zjistila stav věci a případně věci urychlila, může exekutora požádat o odblokování účtů (tj. zrušení všech vydaných exekučních příkazů) a zaslání potvrzení o skončení exekuce dle § 46 odst. 8 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Pokud by exekutor na její žádost nereagoval, může podat stížnost na průtahy v exekučním řízení k předsedovi okresního soudu, který exekutora vedením exekuce pověřil a taktéž může podat stížnost na nesprávný postup exekutora na exekutorskou komoru, na ministerstvo spravedlnosti či např. k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo.
                                                                   
Jestliže došlo zastavení exekuce pouze z důvodu, že se oprávněný (tj. VZP) ve lhůtě nevyjádřil, pak skutečně dochází k zastavení exekuce, ale nedošlo k zániku dluhu. Pokud dluh není v tuto chvíli promlčen a skutečně existuje (tzn. pokud pojišťovna měla na dluh podle zákona nárok), pak jej může oprávněný znovu vymáhat. Neznamená to však, že by se tak mohlo dít v rámci zastavené exekuce. Exekutor je nyní povinen účty odblokovat, a to i pokud by dluh dál existoval.
 
Pokud jde o náklady řízení, pak v rámci exekuce platí pravidlo zakotvené v ust. § 89 exekučního řádu, dle kterého náklady exekuce hradí ten, který zastavení exekuce zavinil. Ve Vašem případě se oprávněný nevyjádřil a tedy jeho vinou byla exekuce zastavena, a proto by Vaše kamarádka náklady exekuce platit neměla. Usnesení o zastavení exekuce by výrok o náhradě nákladů řízení mělo obsahovat. Jestliže by bylo rozhodnuto, že náhradu nákladů exekuce má hradit Vaše kamarádka, doporučujeme jí, aby podala odvolání a taktéž námitky proti exekučnímu příkazu  k úhradě nákladů exekuce, jakmile jí bude doručen.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights