Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

započítávání více osob do neměřených hodnot

Vloženo: 21.05.2020
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den,

může si pronajímatel dovolit na vyúčtování služeb započítat do neměřených hodnot více osob, než je přihlášeno na službách? Jedná se konkrétně o společnost Residomo. Podávali jsme reklamaci VS2019, protože pán v bytě bydlel celý rok sám. Má vodoměr pouze na teplou vodu a ten za rok naměřil 23m3 vody, což je průměrná spotřeba na 1 osobu v bytě. Neměřené hodnoty studené vody (není vodoměr) však Residomo započítává dle vyhlášky 24m3/rok na osobu. Tato společnost tvrdí, že 4 osoby započítala proto, že na konci roku sousedé tohoto pána uvedli a podepsali se pod záznam toho, že jsou v bytě celý rok 4 osoby. Takže na základě svědeckých výpovědí s podpisem v rozporu se skutečným náměrem na teplé vodě si prostě mohou započítat 4 osoby v bytě a dát mu do VS2019, že bude hradit 96m3 studené vody na rok?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

proti vyúčtování jste, jak uvádíte, podal reklamaci. Nyní je potřeba vyčkat vyřešení této reklamace. V případě, že jí nebude vyhověno, nezbyde Vám nic jiného, než se obrátit na soud.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights