Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zaplacení kauce-exekuce na nemovitost, disponování s nemovitostí

Vloženo: 14.08.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Mám exekuci a tím i blokovanou nemovitost. S exekucí nesouhlasím a již probíhá soudní řízení. Nicméně jsem složil kauci v plné výši exekuce, abych mohl disponovat s majetkem. Vše jsem dopředu dohodl s EX-úřadem a na základě dohody uhradil požadovanou částku. Nejdříve mi bylo řečeno, že stačí podat emailem žádost o možnost disponování s majetkem. Poté, že do skončení soudního jednání nelze odstranit plombu na katastru (není pravomocné rozhodnutí soudu) a když jsem se ohradil, že jde tedy o vydírání, neboť exekutor má na svém účtu celou vymáhanou částku a navíc mi blokuje majetek, bylo mi řečeno, že si mám podat písemnou žádost - možnost disponování s majetkem, ale musí mít přesnou formulaci, tedy si ji mám najít na internetu.... Žádná taková není k nalezení. Jak to tedy doopravdy je? Exekutor mi tvrdí pokaždé něco jiného, obestavil mi majetek v několikanásobné hodnotě a navíc má hotovost ve výši celé exekuce. Od počátku komunikuji, dodržuji veškeré lhůty, ale mám pocit, že zde už jde o něco jiného.... Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu zcela nevyplývá jaký postup jste v rámci exekuce využil. Předpokládáme, že jste využil možnosti dané ust. § 54 odst. 5 exekučního řádu, tedy jste podal návrh na zastavení exekuce a zároveň s ním jste složil jistotu.
V takovém případě je potřeba také podat návrh na odklad exekuce (do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce) a spojit s tímto návrhem také žádost o vydání rozhodnutí o tom, že nejste vázán zákazem nakládat s majetkem. Oba návrhy je potřeba podat exekutorovi. Ten by oba návrhy v případě, že jim nevyhoví, měl postoupit exekučnímu soudu.

Rozhodnutí o tom, že nejste vázán zákazem s nakládáním majetku bude vydáno společně s rozhodnutím o odkladu exekuce. Teprve na základě pravomocného rozhodnutí o možnosti nakládat s majetkem získáte oprávnění disponovat s majetkem.

K podání návrhu není předepsán žádný formulář.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights