Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Zákaz vedl. pracovního poměru

Vloženo: 11.07.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, prosím jen o stručné vyjádření, i přesto, že téměř s jistotou vím, že jsem v právu. Zaměstnavatel mě nutí podepsat pracovní smlouvu, kde mi výslovně zakazuje jakoukoliv vedlejší pracovní činnost. Tedy i takovou, která s předmětem jeho činnosti nijak nesouvisí. Toto porušení chápe jako hrubé porušení pracovní kázně. Hodlám si zařídit živnostenský list a provozovat občasné překladatelské a jiné služby dle svého uvážení, které s mou pozicí nemají nic společného. Cituji pracovní smlouvu: "Bez výslovného předchozího písemného souhlasu člena výkonného výboru odpovědného za pozici Zaměstnance , není Zaměstnanec oprávněn vykonávat jakoukoli vedlejší činnost nebo zastávat další posty nebo se takových aktivit jakýmkoli způsobem účastnit, ať už by se jednalo o činnosti výdělečnou nebo nevýdělečnou, činnost na vlastní náklady Zaměstnance nebo na náklady třetích osob." Děkuji za vyjádření. S pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle ust. § 304 odst. 1 zákoníku práce (ZP) mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem
Toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

 
Měřítkem je tedy shoda mezi Vaší samostatnou výdělečnou činností a výdělečnou činností provozovanou zaměstnavatelem, která je jednoduše zjistitelná ze zápisu v živnostenském nebo obchodním rejstříku.
 
Pokud byste však patřila do některé ze skupin zaměstnanců specifikovaných v ust. § 303 ZP (např. zaměstnanci ve správních úřadech, u Policie ČR, zaměstnanci soudů), bylo by Vaše zákonné omezení širší a mohla byste podnikat (v jakémkoliv oboru, tedy i oboru odlišném od předmětu činnosti zaměstnavatele) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jste zaměstnána.
 
Nesplňujete-li ani jedno ze shora uvedených zákonných omezení výkonu výdělečné činnosti zaměstnancem, můžete bez souhlasu svého zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost. Můžete tak samozřejmě činit pouze ve svém volném čase, nikoliv v pracovní době.
 
Domníváme se, že návrh předmětného ustanovení pracovní smlouvy, tak jak jej uvádíte, je v rozporu se zákonem, neboť zaměstnanci přikazuje, jaké (neurčité) činnosti (ne)smí vykonávat v době odpočinku (ve dnech pracovního klidu, o dovolené). 
Dále je takové ustanovení pracovní smlouvy v rozporu se zákonem, a to pro jeho rozpor se smyslem citovaného ust. § 304 ZP (smyslem je ochrana informací zaměstnavatele pro případ, kdy zaměstnanec bude pro jiného zaměstnavatele vykonávat stejnou výdělečnou činnost); dané ustanovení zákon de facto obchází.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights