Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zajištěný věritel po insolvenci

Vloženo: 22.08.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den.

Přítelkyně měla insolvenci, v jejímž průběhu splatila cca 60% dluhů, v současné době je již insolvence ukončena a bylo vydáno rozhodnutí o oddlužení.
Problém je v tom, že několik exekučních řízení bylo zajištěno zástavním právem exekutorským na pozemek zahrady, který nebyl v rámci insolvence zpeněžen.
V současné době je situace taková, že proti přítelkyni je stále vedeno exekuční řízeni, prý z důvodů, že věřitel se doposud nevyjádřil ke skončení insolvence.
Druhá exekuce byla zaplacena, a bylo nám řečeno, že se úročí celou dobu a lze v rámci exekuce vymáhat i úroky za celých 9 let trvání exekuce.
Dále taky vzniká nejasnost, kak je možné že jeden zástavní věřitel svoji exekuci zastaví a zástavní právo zruší a jiný pokračuje ve vymáhání?

Prosím o radu, popřípadě kontak na nekoho, kdo ny nám s touto situací poradil a pomohl dořešiz.

Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 414 odst. 4 insolvenčního zákona, při osvobození dlužníka od placení pohledávek zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku. Je pak pouze na vůli věřitele zda tuto možnost k uspokojení své zajištěné pohledávky využije či nikoliv.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights