Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Žádost o radu

Vloženo: 07.12.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Jsem zaměstnána a z platu mi strhávají exekuce. Mám jich poměrně dost tak to asi bude na dlouho. Bydlím u přítele z 11 letým dítětem v mé péči a mám tady trvalý pobyt,jinak bych skončila na ulici. Veškerý majetek je napsaný na přítele. Z předešlého manželství my zůstalo hodně dluhů, které se snažím platit jak se dá.Před dvěma dny se mi ozval exekutor z Přerova, že mám u něho pohledávku z roku 2014 a chce abych mu ji zaplatila. Z platu mi zůstává minimum na živobytí pro mě a syna plus náklady spojené z bydlením. Mám obavu, aby nepřišel na uvedenou adresu, kde bydlím a nezabavil věci, které nejsou moje. Můžete mi prosím poradit jak a co mám v této exekuci, která mě tahá ke dnu poradit? Děkuji za kladné a brzké vyřízení z odpovědí.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel nelze vyloučit, že exekutor v rámci vymáhání pohledávky přistoupí také k tzv. mobiliární exekuci, tedy k zabavení a prodeji movitých věcí. Pokud by exekutor v rámci mobiliární exekuce zabavil i majetek náležící jiné osobě než povinnému, například Vašemu příteli, mohl by se Váš přítel bránit návrhem na vyškrtnutí jemu patřících věcí ze soupisu.
Tento návrh je třeba podat exekutorovi, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Exekutor rozhodne o návrhu na vyškrtnutí věci do 15 dnů ode dne jeho doručení. V případě, že exekutor návrhu zcela nebo zčásti nevyhoví, může se navrhovatel bránit žalobou na vyloučení věci podanou dle ust. § 267 občanského soudního řádu. Žalobu je potřeba podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí exekutora.
Jak návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu tak i žaloba na vyloučení věci musí být podložena listinami nebo jinými důkazy prokazujícími vlastnické právo navrhovatele (např. faktury).

Pro úplnost uvádíme, že zde existuje také možnost navrhnout zastavení výkonu rozhodnutí případně navrhnout odklad výkonu rozhodnutí. Bohužel neznáme konkrétní okolnosti Vašeho případu, ani Vaši celkovou majetkovou situaci, proto uvádíme pouze obecnou informaci.
Důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí jsou uvedeny v ust. § 268 občanského soudního řádu. Často využívaným důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí je důvod dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) tedy z důvod, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.

Návrh na odklad exekuce lze podat z důvodu dle ust. § 266 občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho a pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights