Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

žádost na zastavení exekuce po zaplaceni, uplatnění snížených nákladů, vymožení zpět

Vloženo: 05.03.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
na manžela je vedena exekuce, byly vystaveny exekuční příkazy. Požádali jsme o zastavení exekuce z důvodu rozhodnutí Nejvyšší soud ČR o odložení vykonatelnosti rozsudku (následně i o odklad exekuce). NS ČR se naším dovoláním nezabýval. Uhradili jsme celou částku (i když po 30 denní lhůtě) a rozhodnutí NS sdělili i exekutorskému úřadu, který o rozhodnutí NS nebyl informován. Exekutorský soud zatím o zastavení exekuce nerozhodl.
Nevíme, jak máme dál postupovat. Požádali jsme zrušení nakládaní s majetkem dle par. 44a (bylo vyhověno) nevíme, jestli máme dál podnikat ještě nějaké kroky, konkrétně:
1/ Je potřeba ještě napsat oficiální žádost na zastavení exekuce z důvodu jejího uhrazení?
2/ Můžeme následně žádat o snížené náklady exekuce z důvodu dobrovolného plnění -- ale po vydání exekučních příkazů a nedodržení 30 denní lhůty? Exekutorům de fakto nevznikly téměř žádné náklady – hradili jsme doborovolně.
3/ Podali jsme ústavní stížnost v naší věci, ale bojíme se, že v mezičase náš "oprávněný" obdrží peníze z exekuce a odjede s nimi do ciziny a my už je neuvidíme - je lepší.

Děkuji Vám za Váš čas.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že uvádíte, že se Nejvyšší soud Vaším dovoláním nezabýval, a že jste se následně obrátili na Ústavní soud dovozujeme, že Nejvyšší soud nevyhověl Vašemu dovolání a tedy rozhodnutí na jehož základě byla exekuce zahájena nebylo zrušeno.

V případě, že jste již zaplatili vymáhanou pohledávku, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce. Poté co příkaz nabyde právní moci, vydá exekutor oznámení o skončení exekuce a zašle jej všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost. K tomu, aby exekutor vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce a oznámení o skončení exekuce není potřeba podávat žádost.

Pokud jste pohledávku zaplatili až po uplynutí 30 denní lhůty, nemá již dobrovolnost plnění žádný vliv na výši nákladů exekuce a exekutor může požadovat odměnu v nesnížené výši. Dále může exekutor požadovat účelně vynaložené náklady, které mu vznikly při vymáhání pohledávky.

Samotné podání ústavní stížnosti nebrání provedení exekuce a ani nijak nebrání jejímu ukončení resp. vyplacení vymožených finančních prostředků oprávněnému. Pokud byste v rámci řízení o ústavní stížnosti byli úspěšní a rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce provedena by bylo zrušeno, skutečně by Vám nezbylo, než se domáhat na oprávněném vrácení zaplacených finančních prostředků.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights