Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zablokování bankovního účtu, neobdržení výzvy k dobrovolnému plnění

Vloženo: 20.04.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, dne 14.4. mi byly exekutorem zablokovány bankovní účty, ale do dnešního dne mi nebyla doručena (a to ani poštou či do datové schránky) výzva k dobrovolnému plnění, takže nevím exekuční titul, vymáhanou částku ani číslo účtu, na který mám plnit. Chápu to dobře, že do doby než obdržím výzvu k dobrovolnému plnění se mi nezkracuje lhůta pro dobrovolné plnění? Obrátil jsem se již na příslušný exekutorský úřad s žádostí o zaslání příslušné výzvy k dobrovolnému plnění, ale bez jakékoli reakce. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

jelikož neznáme podrobnosti Vašeho případu, podáváme pouze obecnou informaci.
Pokud se exekutor pokusil doručit Vám vyrozumění o zahájení exekuce a také výzvu k dobrovolnému plnění, avšak tuto písemnost jste si nepřevzal (např. z důvodu změny faktického bydliště), nastává fikce doručení. Písemnost je v takovém případě buď uložena u doručujícího orgánu po dobu 10 dnů, přičemž uplynutím úložné doby se považuje písemnost za doručenou, nebo je doručovaná písemnost vrácena exekutorovi, který ji vyvěsí na své úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Lhůta k dobrovolnému plnění tedy plyne od data, v němž nastala fikce doručení. Lhůta k dobrovolnému plnění tak může uplynout i v případě, že jste si doručovanou písemnost nepřevzal.

Situace by byla jiná, pokud by Vám písemnost doposud nebyla soudním exekutorem vůbec zaslána. V takovém případě Vám nemůže začít plynout lhůta k dobrovolnému plnění.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights