Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Zabavení majetku exekutorem a následný vstup do insolvence

Vloženo: 26.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den měl bych dotaz ohledně zabavení majetku exekutorem a následném vstupu do insolvence. Můžu v tomto případě exekutor majetek prodat nebo sním jinak nakládat? insolvenční správce od exekutora nemá žádné podklady ohledně zabaveného majetku pouze já mam výpis zabaveného a zastavěného majetku od exekutora. Vše proběhlo do lhůty 30 dní kdy nesmí majetek prodat děkuji za odpověď s pozdravem N.
Text odpovědi:
Dobrý den,
Účinkem zahájení insolvenčního řízení má ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona je, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.  Majetek dlužníka pak spadá do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení. Exekutor tedy nemůže majetek dlužníka prodat. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří pohledávky za majetkovou podstatou (dle ust. § 168 insolvenčního zákona) a pohledávky jim na roveň postavené (dle ust. § 169 insolvenčního zákona) pro které lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu a s omezeními v tomto rozhodnutí uvedenými.
Mgr. Erika Turzová Baloghová