Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Zabavení majetku exekutorem a následný vstup do insolvence

Vloženo: 26.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den měl bych dotaz ohledně zabavení majetku exekutorem a následném vstupu do insolvence. Můžu v tomto případě exekutor majetek prodat nebo sním jinak nakládat? insolvenční správce od exekutora nemá žádné podklady ohledně zabaveného majetku pouze já mam výpis zabaveného a zastavěného majetku od exekutora. Vše proběhlo do lhůty 30 dní kdy nesmí majetek prodat děkuji za odpověď s pozdravem N.
Text odpovědi:
Dobrý den,
Účinkem zahájení insolvenčního řízení má ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona je, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.  Majetek dlužníka pak spadá do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení. Exekutor tedy nemůže majetek dlužníka prodat. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří pohledávky za majetkovou podstatou (dle ust. § 168 insolvenčního zákona) a pohledávky jim na roveň postavené (dle ust. § 169 insolvenčního zákona) pro které lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu a s omezeními v tomto rozhodnutí uvedenými.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights