Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

vyzvání k zaplacení náhrady mzdy v době nemoci

Vloženo: 16.01.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak formulovat dopis pro zaměstnavatele, který mi nevyplatil náhradu mzdy při nemoci. Potřebuji mu poslat vyzvání k zaplacení s dodejkou a nevím správnou formulaci. Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, že Vám zaměstnavatel nevyplatil náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti, porušuje své povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů. Jen pro Vaši informaci, zákoník práce v § 56 v případě, že je zaměstnavatel v prodlení s úhradou mzdy nebo náhrady mzdy a to déle než 15 dní po její splatnosti, dokonce umožňuje zaměstnanci v takovém případě okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

 

Vzhledem k tomu, že ve svém dotazu neuvádíte žádné podrobnosti, nevím, zda prodlení zaměstnavatele s vyplacením náhrady mzdy je výjimečné a může být způsobeno nějakým administrativním pochybením, či zda jde u Vašeho zaměstnavatele o častěji se opakující jev, kdy např. i v minulosti docházelo k opožděným úhradám mzdy. Nicméně pokud jste zaměstnavatele dosud k úhradě nevyzýval, v první výzvě k úhradě postačí pokud uvedete např. toto:

Od …..do….jsem byla v pracovní neschopnosti. Za toto období mi nebyla ve výplatním termínu vyplacena náhrada mzdy. Žádám Vás tedy tímto o její vyplacení na můj účet č……….a to nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení této výzvy.

 

Výzvu zašlete nejlépe s dodejkou na adresu zaměstnavatele. V případě, že náhradu mzdy ve Vámi uvedeném termínu neobdržíte, můžete samozřejmě mzdu vymáhat soudní cestou, dále můžete využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru a případně kontaktovat ve věci i místně příslušný inspektorát práce (místně příslušným je inspektorát v místě sidle Vašeho zaměstnavatele). Inspektorát práce prošetří, zda se zaměstnavatel nedopouští svým jednáním deliktu z důvodu porušování pracovněprávních předpisů.

S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights