Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

výživné, exekuce na plat, možnost přepis bytu na jinou osobu

Vloženo: 30.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Exekuce kvůli výživnému na 26-letou dceru z prvního manželství , stále studující. Manžel ihned dluh doplatil během 10 dnů, bankovní účty odblokované, ale nadále probíhá exekuce na plat, budou mu měsíčně srážet určitou částku. Nemůže nijak nyní nakládat se svým bytem, autem. Může alespoň nějak jinak naložit se svým bytem, alespoň ho napsat na SJM nebo jiné možnosti existují?? Víme, že prodat nelze. Děkujeme

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 44a exekučního řádu povinný nesmí ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Právní jednání, kterým povinný poruší tuto svoji povinnost je neplatné. Námitku neplatnosti jednání povinného může vznést exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel. Pokud taková námitka vznesena nebude, považuje se jednání povinného za platné.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights