Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

výživné, exekuce na plat, možnost přepis bytu na jinou osobu

Vloženo: 30.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Exekuce kvůli výživnému na 26-letou dceru z prvního manželství , stále studující. Manžel ihned dluh doplatil během 10 dnů, bankovní účty odblokované, ale nadále probíhá exekuce na plat, budou mu měsíčně srážet určitou částku. Nemůže nijak nyní nakládat se svým bytem, autem. Může alespoň nějak jinak naložit se svým bytem, alespoň ho napsat na SJM nebo jiné možnosti existují?? Víme, že prodat nelze. Děkujeme

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 44a exekučního řádu povinný nesmí ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Právní jednání, kterým povinný poruší tuto svoji povinnost je neplatné. Námitku neplatnosti jednání povinného může vznést exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel. Pokud taková námitka vznesena nebude, považuje se jednání povinného za platné.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights