Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Výpověď ze strany zaměstnance, plně invalidní důchodce

Vloženo: 30.12.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na možnosti podat výpověď z mé strany zaměstnavateli, pracovní smlouvu mám na dobu určitou do 31.12.2016, její prodloužení datováno 30.12.2013. Jsem plně invalidní III. stupně a vzhledem k složitosti případu bych chtěla podat okamžitou výpověď z mé strany. Vztahuje se na mne ze zákona lhůta 2 měsiční výpovědní doby? Nebo při plné invaliditě mám nárok na okamžité odstoupení od pracovní smlouvy? Nebo je pouze možnost odejít na dohodu se zaměstnavatelem? Jsem v pracovní neshcopnosti, která momentálně trvá čtvrtý měsíc. Dostalo se mi informace, že mám nárok na odstoupení ze smlouvy okamžitě, ale nemohu najít na to žádný paragraf. Ve smlouvě je pouze uvedeno, "výpovědní doby jsou stanoveny platným zákoníkem práce". Důvody: přetěžování pracovní náplně, která není obsahem pracovní smlouvy. Děkuji za odpověď 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
i pracovní poměr na dobu určitou můžete kdykoli skončit výpovědí. Zaměstnanec nemusí ve výpovědi uvádět výpovědní důvodu. Výpovědní doba je ze zákona dvouměsíční a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď zaměstnavateli doručena. Pro zaměstnance s plnou invaliditou není stanovena výjimka.
 
Pro okamžité skončení pracovního poměru však zákoník práce stanoví přesné důvody jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec může dle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušit pracovní poměr okamžitě pouze v těchto případech:
 
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti
 
Na skončení pracovního poměru se můžete se zaměstnavatelem také dohodnout, pracovní poměr pak skončí ke dni v dohodě uvedenému a za podmínek, na kterých se strany dohodly (tzn. případné odstupné, proplacení dovolené apod.).
 
Zaměstnavatel po Vás nemůže vyžadovat práci, která není sjednána v pracovní smlouvě. Takovou práci nejste povinna vykonávat a zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď pro nevykonání takové práce. Musel by se s Vámi písemně dohodnout. Pokud pro Vás nemá dostatek práce, která je obsahem pracovní smlouvy, musí Vám při skončení pracovního poměru z tohoto důvodu vyplatit odstupné dle zákoníku práce (jeho výše závisí na počtu odpracovaných let).
 
Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlíží Oblastní inspektorát práce, ke kterému je možné zaslat stížnost a žádat prošetření pracovních podmínek u zaměstnavatele. Kdo podal stížnost se zaměstnavatel nedozví. Orgány inspekce práce jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podnět podal, stejně jako chránit jeho osobní údaje.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights