Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Výpověď z nájmu

Vloženo: 06.06.2022
Text otázky: 

Dobrý den, dostala jsem se po Covidu jako OSVČ do těžké finanční situace, byla jsem pořád znovu nemocná a nemohla jsem ani pořádně chodit, natož vykonávat svoje povolání vestoje. Dostala jsem se tak do dluhu, dlužím momentálně majiteli nájem za 2 měsíce a půl. Majitel si brzo ráno odemkl byt, vytáhl mě rozespalou z postele a donutil podepsat výpověď. Teď je to od té doby 10 dní a tlačí mě k vystěhování z bytu už tento týden, i když nemám ještě kam jít. Má na to právo bez delší výpovědní lhůty? Mohu se nějak bránit, abych měla čas najít si náhradní bydlení?
Text odpovědi:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci. Ve smyslu ust. § 2291 občanského zákoníku poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, kromě jiného i v případě, nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. K tomu aby pronajímatel mohl výpověď bez výpovědní lhůty podat dále občanský zákoník v odst. 3 citovaného ustanovení § 2291 vyžaduje, aby pronajímatel vyzval před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. Dále je pronajímatel povinen ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti. Pokud pronajímatel tyto podmínky nesplní, k výpovědi se nepřihlíží. Jako nájemce máte právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, a to do dvou měsíců ode dne, kdy Vám byla výpověď doručena.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights