Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Výpočet dovolené

Vloženo: 12.09.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, nedávno jsem se dozvěděl u mého zaměstnavatele, že náhrada mzdy plynoucí z dovolené se nevypočítává dle § 351 až 362 pracovního zákoníku z předcházejícího kvartálu výběru dovolené, nýbrž z průměru platů za celý předcházející rok. Zaměstnaneckou dohodu o této změně jsme nebyli schopni dohledat ve smlouvách a kolektivní dohodě. Je tato změna dle zákoníku práce možná? Předem děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle ust. § 222 odst. 1 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
"Průměrný výdělek" je zákoníkem práce definován v ust. § 351 a násl. zákoníku práce. Zaměstnavatel jeho výši zjistí z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období, přičemž rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.
 
Rozhodným obdobím může být předchozích 12 měsíců jen tehdy, je-li u zaměstnance zavedeno rozvržení pracovní doby v podobě tzv. "konta pracovní doby" ve smyslu ust. § 86 a násl. zákoníku práce.
 
Vámi uváděnou změnu v určení rozhodného období tedy nepovažujeme za správnou.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights