Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Výplatní páska

Vloženo: 13.04.2020
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, může mě zaměstnavatel nutit abych si založil incamail, když jsem mu poskytl soukroumou emailovou adresu, aby mi mohl doručit výplatní pásku? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

jelikož zákon nestanoví v jaké formě bude výplatní páska předaná, dochází k předání výplatních pásek zpravidla způsobem obvyklým u zaměstnavatele.
Zákon k formě výplatních pásek uvádí toliko, že tato má mít písemnou formu (ust. § 142 odst. 5 zákoníku práce). Zároveň je zaměstnavateli uložena povinnost dbát ochrany osobních údajů zaměstnance.
V případě, že si incamail, který může být z hlediska zaměstnavatele považován za bezpečnější způsob komunikace z hledisky ochrany Vašich osobních údajů, nezřídíte, bude Vám výplatní páska předána jiným způsobem.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights