Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

vyplacení mzdy ve výpovědní lhůtě

Vloženo: 25.06.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den , chci se zeptat jak to je s vyplacením mzdy ve výpovědní lhůtě , moje mzda je rozdělena na pevnou a pohyblivou složku . Obávám se , že když podám výpověď , tak že mi zaměstnavatel bude chtít vyplácet jenom tu pevnou složku , má na to právo ? Jak se popřípadně proti tomu bránit ? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
ve Vašem případě velmi záleží na tom, jakým způsobem je pohyblivá složka sjednána (tj. zda je dohodnuta přímo v pracovní smlouvě a jak je toto ustanovení formulováno nebo se stanoví pouze mzdovým výměrem či interním řádem).  Pokud by byla pohyblivá složka stanovena např. pouze mzdovým výměrem, jedná se obvykle o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele a ten tedy není povinen Vám ji za každý měsíc vyplatit. Většinou se v praxi pohyblivá složka sjednává jako nenároková část mzdy (to znamená, že je pouze rozhodnutím nadřízeného nebo zaměstnavatele, zda v daném měsíci máte na pohyblivou složku nárok). Takové ujednání není v rozporu se zákoníkem práce.
 
Pokud by však byla ve smlouvě/mzdovém výměru stanovena přesná kritéria, při jejichž splnění je zaměstnavatel povinen pohyblivou složku vyplatit, pak by Vám nárok při jejich splnění vznikl (tj. rozhodnutí zaměstnavatele by na výplatu této složky mzdy nemělo vliv). Pak v případě nevyplacení požadujte po nadřízeném písemné sdělení důvodů pro nepřiznání pohyblivé složky mzdy a nebude-li Vám uhrazena, vyzvěte zaměstnavatele k úhradě písemně. Jestliže by ani poté dlužnou část nezaplatil, nezbude než vymáhat úhradu této části mzdy v soudním řízení.
 
Možnost obrany tedy závisí na tom, jakým způsobem máte pohyblivou část mzdy sjednánu. Zkontrolujte tedy text pracovní smlouvy a dle něj zjistíte, zda se jedná o nárokovou či nenárokovou část mzdy.
 
Poté je nutné zvážit konkrétní okolnosti, tj. zda ostatním zaměstnancům byla tato složka mzdy vyplacena, v jakých případech byla v minulosti obvykle krácena či nevyplácena (dle jakých kritérií zaměstnavatel obvykle postupoval).
 
Určitou možnost obrany totiž nabízí i § 16 a 110 zákoníku práce, kde se stanoví, že zaměstnanci na stejné úrovni, stejného pracovního zařazení, stejné výkonnosti či zkušeností by měli být placeni přibližně stejně. Pokud by tedy zaměstnavatel ostatním zaměstnancům pohyblivou složku v daném měsíci vyplatil a pouze Vám ne z důvodu, že jste ve výpovědní lhůtě, pak by bylo možné prokázat, že nárok na tuto část mzdy máte také. Aby soud žalobě v takovém případě vyhověl závisí na konkrétních okolnostech, které nám nejsou známy a na důkazech, které by mohly být v rámci soudního řízení předloženy.
Pokud byste měla pochybnosti o oprávněnosti jednání zaměstnavatele, či by Vám i přes Vaši písemnou žádost písemně neodpověděl, z jakého důvodu Vám pohyblivou složku nevyplatil, můžete se obrátit se stížností na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele na Oblastní inspektorát práce.
 
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights