Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Vynucování práce a zodpovědností mimo pracovní smlouvu

Vloženo: 15.03.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

předem se omlouvám, ale můj problém bude zřejmě zamotanější, než většina ostatních..

Před zhruba 3/4 rokem jsem byl společně s ostatními kolegy z oddělení převeden pod jiného zaměstnavatele, který poskytuje služby formou out-sorcingu původnímu zaměstnavateli (průmyslová údržba).

Já jako jeden z mála dostal možnost volby, ale po neschopnosti původního zaměstnavatele mi nabídnout adekvátní náhradu / pozici, jsem se rozhodl přejít s kolegy také, tenkrát pro mě za příznivějších podmínek, z velé části také z tohoto důvodu:

Po odchodu kolegy do předčasného důchodu na základě zdravotních problémů na mě kdysi původní zaměstnavatel (od kterého jsem přešel) "hodil" agendu energetika závodu.

Velkým důvodem pro přechod k novému zaměstnavateli proto byl hlavně slib, že mě této funkce zprostí.

Na energetika nemám adekvátní vzdělání, nerozumím tomu. U předchozího zaměstnavatele jsem k tomu byl prakticky donucen (měl jsem smlouvu na dobu určitou).

Po prodloužení na dobu neurčitou jsem dostal popis pozice naprosto jiný a nikdy jsem ani nepodepsal žádnou doložku, nebo to, že bych s funkcí energetika souhlasil a ani nikdy nebyla nijak zohledněna v mojí mzdě.

Pouze jedna vnitřní směrnice mne jmenovala do funkce "specialista závodu energetik" s mnoha povinnostmi a zodpovědnostmi, zakládajících se mimo jiné na právních předpisech, zákonech, atd.

Nicméně po přechodu k novému zaměstnavateli se nic nezměnilo, ze setrvačnosti, pocitem nátlaku a strachu o zaměstnání jsem agendu vykonával i nadále, nicméně jsem si myslel, že jakožto externí pracovník za ní již nemám/nemůžu nést zodpovědnost (pokud jsem jí kdy měl).

Od nového roku měl agendu přebírat zaměstnanec původního zaměstnavatele. Ten se ale nyní rozhodl ukončit pracovní poměr. Od nového roku nezvládl agendu přebrat v plné míře tak, aby byl schopný jí vykonávat samostatně (to znamená, že jí stále dělám já).

Dnes náhodou se vedoucí z firmy kde nyní pracuji přořekl na poradě, že před tím 3/4 rokem byla uzavřena "gentlemanská dohoda" že energetika budu pro bývalého zaměstnavatele vykonávat ještě (nejméně/maximálně?!) rok.

S touto "gentlemanskou dohodou" jsem nikdy nebyl seznámen (až dnes, náhodou, po 3/4 roce co je v "platnosti"), nebyl jsem u toho když se domlouvala, nikdy jsem s ní nesouhlasil.

Jsem poměrně celkem pevně rozhodnut opustit toto zaměstnání.

Jako třešňička na dortu je ale to, že nový zaměstnavatel mi do dnešního dne nebyl schopen dát k podpisu pracovní smlouvu na mé současné místo (rozdílné zařazení, než u původního zaměstnavatele).

Dvakrát mi dal k podpisu smlouvu, kdy něco nesplňovala (poprvé po mě požadovali 416 hodin práce přesčas, což jsem odmítl a požadoval nápravu, po druhé mi nebyli schopni do smlouvy napsat ani správné pracovní zařazení - místo plánovače údržby / správce systémů údržby / mi tam napsali vedoucího elektrikářů).

Tím pádem teď ani nevím, jaké jsou moje možnosti. Pojištění za mě platí, plat mi chodí, ale smlouvu novou podepsanou nemám.

Co můžu v tomto případě dělat?

Podat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou?
Oznámit, že jsem nikdy nepodepsal smlouvu a prostě "skončit" ze dne za den?

Předem děkuji za odpověď,

jsem vážně bezradný a nikde jinde jsem odpověď nenašel.

Díky.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 38 zákoníku práce jste povinen vykonávat pouze práci (druh práce) podle pracovní smlouvy.
Pracovní náplň je zpravidla informativní dokument, kterým zaměstnavatel zaměstnanci blíže určuje sjednaný druh práce. Zaměstnavatel může zaměstnanci přidělovat jakoukoliv práci odpovídající sjednanému druhu práce (sjednané funkci). Tím je určen celkový rámec pracovní náplně. Přitom pracovní náplň zpravidla není součástí obsahu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel ji stanoví svým jednostranným opatřením, kterým může pracovní náplň též měnit nebo doplňovat. Vždy to však musí být v rámci pracovní smlouvy podle sjednaného druhu práce.

I přes nejasnosti ohledně Vašich konkrétních pracovních povinností je z Vašeho dotazu zřejmé, že pracovněprávní vztah byl mezi Vámi a zaměstnavatelem založen, a to na dobu neurčitou. Pokud si přejete pracovněprávní vztah rozvázat, můžete tak učinit buď dohodou anebo výpovědí dle ust. § 50 odst. 3 zákoníku práce. Výpovědní doba činí alespoň dva měsíce, pokud nebyla ujednána výpovědní doba delší.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights