Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Vymaz z centrálního rejstříku exekuce

Vloženo: 03.10.2022
Text otázky: 

Dobrý den. Dne 16.9.2022 jsem doplatil celou exekuci a doslo i potvrdí datové schránky dne 19 9.2022 ze je exekuce ukončená. Kdy prosim bude tato exekuce z centrálního rejstříku exekuci vxmazano? Všude čtu do 15 dni a to uz uplynulo. Dekuj
Text odpovědi:
Dobrý den,
exekuce je dle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu provedena právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce (dále jen „PÚNE“). Účastník řízení (tedy jak povinný tak i oprávněný) může podat u exekutora proti PÚNE námitky do 8 dnů od jeho doručení (ust. § 88 ods. 3 exekučního řádu). Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Teprve poté PÚNE nabývá právní moci. Vzhledem k tomu, že proti PÚNE může podat námitky jak oprávněný tak i povinný, a s ohledem na to, že oběma může být toto rozhodnutí doručeno v jiný den, nemusí se konec lhůty pro podání námitek povinným krýt s právní mocí příkazu, neboť pro oprávněného ještě může lhůta běžet. Z výše uvedeného je rovněž patrné, že případné podání námitek může mít za následek oddálení právní moci PÚNE, a tedy i pravomocné skončení exekuce, o minimálně dalších 15 dnů. Teprve po pravomocném ukončení exekuce běží lhůta 15 dnů, po uplynutí které je exekutor bez zbytečného odkladu povinen vymazat všechny údaje o nařízené exekuci v Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR (ust. § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí). Ke vzniku povinnosti exekutora vymazat údaje z Centrální evidence exekucí a tedy i k samotnému výmazu těchto údajů tedy může dojít i po uplynutí 30 dnů od doručení PÚNE povinnému.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights