Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Vymaz z centrálního rejstříku exekuce

Vloženo: 03.10.2022
Text otázky: 

Dobrý den. Dne 16.9.2022 jsem doplatil celou exekuci a doslo i potvrdí datové schránky dne 19 9.2022 ze je exekuce ukončená. Kdy prosim bude tato exekuce z centrálního rejstříku exekuci vxmazano? Všude čtu do 15 dni a to uz uplynulo. Dekuj
Text odpovědi:
Dobrý den,
exekuce je dle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu provedena právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce (dále jen „PÚNE“). Účastník řízení (tedy jak povinný tak i oprávněný) může podat u exekutora proti PÚNE námitky do 8 dnů od jeho doručení (ust. § 88 ods. 3 exekučního řádu). Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Teprve poté PÚNE nabývá právní moci. Vzhledem k tomu, že proti PÚNE může podat námitky jak oprávněný tak i povinný, a s ohledem na to, že oběma může být toto rozhodnutí doručeno v jiný den, nemusí se konec lhůty pro podání námitek povinným krýt s právní mocí příkazu, neboť pro oprávněného ještě může lhůta běžet. Z výše uvedeného je rovněž patrné, že případné podání námitek může mít za následek oddálení právní moci PÚNE, a tedy i pravomocné skončení exekuce, o minimálně dalších 15 dnů. Teprve po pravomocném ukončení exekuce běží lhůta 15 dnů, po uplynutí které je exekutor bez zbytečného odkladu povinen vymazat všechny údaje o nařízené exekuci v Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR (ust. § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí). Ke vzniku povinnosti exekutora vymazat údaje z Centrální evidence exekucí a tedy i k samotnému výmazu těchto údajů tedy může dojít i po uplynutí 30 dnů od doručení PÚNE povinnému.
Mgr. Erika Turzová Baloghová