Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Vymáhání nákladů řízení exekutorem po insolvenci

Vloženo: 24.09.2019
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den. V březnu letošního roku jsem úspěšně prošla i insolvencí oddlužením.Zaplatila jsem 100% přihlášených pohledavek a insolvence byla ukončena dříve Teda cca po necelých dvou letech. Insolvenční soud mě posléze osvobodil od placení pohledávek ve smyslu ins zákona. Posléze jsem podala žádost na zastavení exekuce. Exekutor vyhověl pouze do výše dluhu u věřitele ale vycislil náklady exekuce které po mě teď žádá zaplatit. Podotýkám že exekuce nabyla právní moci ještě před podáním ins návrhu.. Bohužel exekutor nepřihlásil pohledávku do ins řízení a teď po mě chce tuto nemalou částku zaplatit. Podotýkám že tento exekutor před podáním ins návrhu nevymohl exekucí nic, jelikož tato exekuce byla až druhou v pořadí. Má exekutor nárok vymáhat náklady řízení i přesto že prokazatelně nepřihlásil svou pohledávku a já byla posléze osvobozena od placení pohledávek ins soudem? Jak se bránit? Exekutorovi jsem zaslala námitku ale obávám se že exekutor bude dluh chtít vymáhat dále? Jak pokračovat? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor měl své náklady přihlásit do insolvenčního řízení. Pokud tak neučinil, nemůže již nyní po Vás tyto náklady vymáhat. V případě, že by exekutor přesto tyto náklady vymáhal, můžete podat dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu návrh na zastavení exekuce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights