Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Vylučovací žaloba-vyjmutí nemovitosti z exekuce

Vloženo: 10.05.2021
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den,
exekutor postihuje výlučný majetek manželky-nemovitost. Manželka je exekutorem vedena coby manželka dlužníka, sama závazky vůči oprávněným nemá. Chci aby tento majetek byl z exekuce vyňat. Jaký je optimální postup ? Podat žádost o zrušení části exekuce v exekutorském úřadě, nebo se mám rovnou obrátit na soud , který vydal exekuční rozhodnutí s vylučovací žalobou ? A pokud se obrátím se žalobou k soudu, může exekutor do doby rozhodnutí provádět v této věci nějaké kroky ? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, že se jedná o dluh, pro který v rámci exekuce nelze postihnout výlučný majetek Vaší manželky, můžete ve věci podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Návrh se podává u exekutora, který jej, v případě, že mu nevyhoví, postoupí soudu. Vylučovací žaloba je určena pro vyloučení movitých věcí z mobiliární exekuce, tedy ve Vámi popsané situaci tuto žalobu podat nelze.

Pokud budete návrh na zastavení exekuce podávat po uplynutí 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce (tedy po uplynutí lhůty pro dobrovolné splnění povinnosti), může exekutor exekuci dál provádět.
V případě, že složíte jistotu ve výši vymáhané částky, nákladů oprávněného a nákladů exekutora a podáte návrh na odklad exekuce, exekutor odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce. Exekutor tak do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce neprovádí exekuci. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights