Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Usnesení z rozdělované podstaty se vrací povinné

Vloženo: 22.08.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobry den již měsíc po právní moci usnesení z rozdělované podstaty kde rozhodl soudní exekutor takto že budou uspokojeny přihlašené pohledavky a zbývající část se vrací povinné.Soudní exekutor mi ale také v usnesení uvadí že je ponížený o pohledavky které je povinen soudní exekutor uhradit jako dlužníkn povinné dalším věřitelům dle exekučních příkazů znějících na jinou pohledavku přeplatek z rozvrhu dle § 337c odst.7 o.s.ř. Znění tohoto § 337c odst. 7 o.s.ř. Nepostupuje-li soud podle odstavce 6 vyplatí se po uhradě všech pohledávek které mají být uspokojeny ,zbytek rozdělené podstaty povinné Když jsem urgovala vyplacení zbývající čast podstaty dle pravomocného usnesení soudní exekutor mi zdělil že mi nic neda že je místo mě dlužníkem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud rozvrhové usnesení již nabylo právní moci, je exekutor povinen řídit se obsahem tohoto usnesení a je-li tedy v tomto usnesení uvedena částka připadající na zbytek z rozdělované podstaty která se má vyplatit povinnému, je povinen exekutor tak učinit.

 
Z ust. § 337c odst. 6 a odst. 7 o.s.ř. sice vyplývá, že jsou-li z dosaženého výtěžku uspokojeny všechny pohledávky, které uspokojeny být mají (byly řádně přihlášeny a nebyly popřeny), vyplatí se zbytek povinnému.
 
Nicméně, některé pohledávky některých věřitelů mohly být popřeny, a to např. povinným nebo jiným věřitelem. Dle ust. § 337e o.s.ř. O takových pohledávkách rozhodne soud (exekutor) v rozvrhovém usnesení, tedy rozhodne, zda bude taková "popřená" pohledávka přesto uspokojena z rozvrhu a v jaké míře. Ostatní věřitele zároveň vyzve, aby proti těmto pohledávkám podali ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozvrhového usnesení návrh dle § 267a odst. 1 o.s.ř., tedy návrh, ve kterém tito ostatní věřitelé uplatní vůči věřitelům "sporných" pohledávek popření pravosti, výše, pořadí nebo skupiny těchto pohledávek. Soud (exekutor) pak o návrzích podaných dle § 267a o.s.ř. rozhodne a jeho rozhodnutí je účinné jak vůči ostatním věřitelům, tak i vůči povinnému. Soud (exekutor) pak pokračuje v rozdělení zbytku rozdělované podstaty až PO právní moci svého rozhodnutí o návrzích dle § 267a odst. 1 o.s.ř.
 
Z uvedeného tedy vyplývá, že zbytek rozdělované podstaty, o kterém hovoří ust. § 337c odst. 7 o.s.ř., je takový zbytek, který již není dotčen žádným dalším rozdělováním mezi věřitele ve smyslu ust. § 337e o.s.ř.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights