Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Ušlý zisk

Vloženo: 07.07.2021
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Budu mít týden dovolené, ve kterém doručíme výpověď zaměstnavateli.
Skončit,ale potřebuji hned. Jak by mi musel prokázat výši ušlého zisku? Pracuji v autodoprave jako řidič. Auto bude stát týden na firmě prázdné. Navíc se jedná o firmu, kde pracuje asi 100 řidičů, takže náhrada by za mě byla. Když to zaměstnavateli oznámím ve středu, tak vím, že pro mne ještě na pondělí mít práci připravenou nebude. Děkuji za odpověď....

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud podáte výpověď z pracovního poměru, jste vázán výpovědní dobou, která činí dva měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zaměstnavateli doručena. V průběhu této výpovědní doby Váš pracovní poměr nadále trvá a jste povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci dle pracovní smlouvy.
V případě, že si přejete ukončit pracovní poměr dříve, a to k určitému datu, budete tak moci učinit pouze na základě písemné dohody se zaměstnavatelem.
V případě, že do práce nenastoupíte, může zaměstnavatel krátit Vaši dosud nevyplacenou mzdu, případně se domáhat náhrady škody, kterou jste mu porušením své povinnosti k výkonu sjednané práce způsobil. Jakým způsobem bude tato škoda a případný ušlý zisk ze strany zaměstnavatele prokazován bude záviset na konkrétních okolnostech případu.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights