Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

ukončení nájmu

Vloženo: 03.02.2020
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den,
majitel domu, kde bydlím 60 let v nájmu mě šikanuje a nedá se s ním domluvit. Řešila jsem několik let a jsem z toho už vyčerpaná. Proto jsem se - s velkou lítostí rozjhodla, že se odstěhuji. Chci se zeptat, zda existuje nějaká zákonná lhůta, ve které musím předem záměr oznámit. Nebo zda je to na dohodě. Nájemní smlouvu, ve které by to bylo ošetřeno.
děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud užíváte byt na základě smlouvy o nájmu, je potřeba nejdříve nájem bytu ukončit, a to buď v souladu se zákonem nebo v souladu s nájemní smlouvou, kterou jste s pronajímatelem uzavřela. Bohužel nevíme co je obsahem nájemní smlouvy, navíc tato byla zřejmě uzavřena již před delší dobou (v bytě bydlíte již 60 let). Také nelze vyloučit, že došlo v průběhu let ke změnám nájemní smlouvy. Uvádíme tedy pouze obecně důvod pro ukončení nájmu na dobu neurčitou ze strany nájemce dle současné právní úpravy.
Pokud se jedná o nájem sjednaný na dobu neurčitou může nájemce vypovědět nájemní smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu. Výpověď je třeba učinit písemně a musí být prokazatelně doručena druhé straně (tedy pronajímateli). Výpovědní doba je tříměsíční a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Například, pokud výpověď doručíte v měsíci lednu, začne výpovědní lhůta plynout 1. února a skončí 30. dubna.
Pouze pro úplnost uvádíme, že pokud byla nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, může ji nájemce vypovědět pouze v případě, že se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpovědní lhůta i její plynutí je totožné.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights