Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Uhrazení pohledávky po ins.řízení

Vloženo: 18.09.2020
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den.
Prosím Vás měl bych dotaz ohledně ins. práva.
V letech 2015 až 2017 mi bylo umožněno oddlužení formou splátek, za 2 roky jsem tedy uhradil všech 100% objemu přihlášených pohledávek. Krajský soud v Ústí nad Labem na mou žádost vydal usnesení, kde mě zprošťuje zbytku dluhů.

V letech 2012 až 2013 jsem pracoval pro zaměstnavatele, kterému jsem způsobil škodu na majetku, na svěřeném vozidle dopravní nehodou (zaspal jsem a sjel jsem do pole s nákladním vozidlem) nebylo semnou vedeno trestní řízení na základě této události. Škodu, kterou jsem takto způsobil plnila pojišťovna z me pojistné smlouvy o Odpovědnosti za škodu způsobené zaměstnavateli. Další náhrada škody probíhala formou srážek ze mzdy. Tento tehdejší zaměstnavatel je v dnešní době v konkursu. Včera jsem si vyzvedl písemnost, kterou mi zaslal jeho insolvencni správce. Insolvencni správce mě vyzývá k úhradě 250000 kč protože tehdejší zaměstnavatel na mě eviduje tuto pohledávku.

Můj dotaz zní. Může si insolvencni správce mého tehdejšího zaměstnavatele, který je v konkursu nárokovat tuto pohledávku za škodu, když tak mohl učinit v mém ins.řízení ale neučinil tak?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel neznáme konkrétní okolnosti vzniku škody vůči zaměstnavateli. Můžeme tedy pouze obecně uvést, že dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona se osvobození od placení pohledávek nevztahuje na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Například v případě nákladní přepravy by se mohlo jednat ze strany řidiče o nedodržení doby odpočinku stanovené právními předpisy v důsledku čehož následně dojde k dopravní nehodě.
Pokud jste však v případě Vámi popisované nehody žádnou právní (smluvní či zákonní) povinnost neporušil, mělo by se osvobození vztahovat i na pohledávku zaměstnavatele na náhradu škody.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights