Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Úhrada dluhu před vědomím exekuce

Vloženo: 10.01.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, dovoluji si Vás tímto požádat o radu ohledně exekuce. Dne 3.1.2020 byl uhrazen dluh na účet věřitele a o několik dní později mi byly doručeny od exekutora první dokumenty, kdy jsem se dozvěděla, že je proti mně exekuce vedena. Dohledala jsem, že podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 600/17, ze dne 8. 11. 2018, pokud stěžovatel evidentně plnil před tím, než se o zahájení exekuce „úředně“ dověděl, je třeba na takovéto plnění nahlížet jako na plnění dobrovolné, mimo rámec nařízené exekuce.

Má tedy v tomto případě exekutor právo požadovat náklady? A jak nejlépe v tomto případě postupovat?

Předem Vám děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud bylo plněno dlužníkem dobrovolně a ještě předtím než se dlužník "úředně" dozvěděl o zahájení exekuce, nemělo by dojít ze strany exekutora k vyčíslení a vymáhání nákladů exekuce. Tyto náklady by mohl exekutor uplatnit pouze z částky, kterou vymohl, tedy z částky, kterou dlužník zaplatil až v důsledku činnosti exekutora.

V případě, že by exekutor přesto na dlužníkovi požadoval placení nákladů exekuce, lze se proti příkazu k úhradě nákladů exekuce bránit podáním námitek v zákonné lhůtě, tedy ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce (ust. § 88 odst. 3 exekučního řádu).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights